Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Jobba på ett förvaltningskontor

Förvaltningskontoren har både en stödjande och styrande roll. Många strategiska utvecklingsfrågor drivs från förvaltningskontoren. De som arbetar med förvaltningsgemensamma har också ofta en stöd- och servicefunktion till kommunens förvaltningar.

Paula Courtar, ekonomiassistent på tekniska kontoret

- Jag är anställd som ekonomiassistent sedan 2019 men en stor del av min tjänst är också som administrativ assistent.

Vad var det som gjorde att du sökte jobb i Danderyds kommun?

- Det var en omväxling från tidigare arbete i privat sektor och så fick jag tips om en bra chef som var på plats.

Vad ger din arbetsdag en mening?
- När teamet kommit förbi en svår uppgift eller att vi har tagit fram en smidigare arbetsprocess. Även när kollegor eller en kund/leverantör har fått den hjälp de behöver för att komma vidare och att vi bägge lärt oss något nytt på vägen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Mitt härliga gäng av kollegor med många olika intressanta specialkunskaper! Jag uppskattar också att mitt arbete är varierande och lite klurigt emellanåt.

Vad är det bästa med din arbetsgivare?
- Flexibilitet med arbetstider samt möjlighet till semesterväxling.

Hur ser du på miljön, kommunikationerna och naturen i Danderyd/din arbetsplats?
- Upplever att vi har miljön i tanken i de flesta moment vi gör. Då tänker jag på våra satsningar och projekt med cykelbanor, laddstolpar för bilar, solcellsanläggningar och ständigt arbete med medvetenhet kring avfallshantering.

Hur ser du på möjligheten att utvecklas på din arbetsplats, känner du att du kan vara med och påverka, på vilket sätt?
- Med regelbundna arbetsplatsträffar och informationsmöten finns det tillfällen att lyfta förslag eller funderingar.

Upplever ledningen för förvaltningen som lyhörd och öppen för förslag och åsikter?
- Eftersom arbetet är varierande och jag är ganska färsk fortfarande lär jag mig saker och utvecklas dagligen.