Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vklass

Ett barn sitter vid ett bord utomhus och målar med vattenfärg.

Vklass är den primära kanal som Danderyds kommunala förskolor använder för kommunikation mellan förskolan och hemmet. Från och med hösten 2024 kommer vi istället att använda Tyra.

Genom att samla funktionalitet för planering, dokumentation och kommunikation på ett och samma ställe blir kommunikation enklare för både pedagoger och vårdnadshavare.

Hur pedagogerna använder Vklass

Pedagoger använder Vklass bland annat till pedagogisk dokumentation. Baserat på läroplanens mål följer pedagogen enkelt upp hur verksamheten bidrar till barnets utveckling. 

Från och med hösten 2024 kommer Tyra att användas på motsvarande sätt som Vklass används idag. Mer information kring detta publiceras här under augusti. 

Hur vårdnadshavare använder Vklass

Via Vklass kan du som förälder ta del av vad som händer på förskolan och följa ditt barns lärprocesser via bilder, filmer och annan dokumentation och genom det komma närmare verksamheten.

Vårdnadshavare registrerar sitt barns omsorgsschema i Vklass och därefter kan pedagogerna checka in och ut barnen. Vid till exempel sjukdom kan vårdnadshavare smidigt frånvaroanmäla sitt barn via appen och lämna eventuella meddelande till pedagoger.

Inloggning

Som vårdnadshavare loggar du in i Vklass med ditt bank-id, antingen via vklass.se eller via Vklass app. Om du inte har något bank-id, kontakta din förskola så får du hjälp. Fördelen med att använda appen är att du till exempel kan få notiser.

Inloggning via vklass.se

Hämta Vklass app för Iphone

Hämta Vklass app för Android

Support

Här kan du få hjälp med hur du använder Vklass:

Vklass kunskapsbank