Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Fördjupad information

Projekteringsanvisningarna är kompletteringar till Boverkets byggregler, andra myndighetskrav, AMA och kommunens styrdokument. I Teknisk handbok ingår tekniska projekteringsanvisningar för hus, mark och installationer.

Om Teknisk handbok

I Teknisk handbok ställs krav på utförande och kvaliteter som är specifikt för kommunens byggnader i syfte att kunna bedriva ett kostnadseffektivt drift- och underhållsarbete och hålla en likvärdig standard i kommunens byggnader. Detta skapar möjligheter för en fortsatt kostnadseffektiv och strategiskt långsiktig förvaltning, i syfte att Danderyds kommuns fastighetsverksamhet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.

För att uppnå en effektiv förvaltning i ett långsiktigt ägande utförs ny- och ombyggnationer med en fokus på robusthet och hög kvalitet i konstruktioner och installationer. Teknisk handbok är styrande i projektering för såväl förfrågningsunderlag utförandeentreprenad som totalentreprenörens projektering. Teknisk handbok ska därför ingå i förfrågningsunderlag i konsultupphandlingar för om- och nybyggnadsprojekt och i upphandling av totalentreprenader. Teknisk handbok är ett samlingsdokument för erfarenheter. Detta innebär att handboken är ett levande dokument som kommer att uppdateras löpande.