Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Fördjupad information

Projekteringsanvisningarna är kompletteringar till Boverkets byggregler, andra myndighetskrav, AMA och kommunens styrdokument. I Teknisk handbok ingår tekniska projekteringsanvisningar för hus, mark och installationer.

Om Teknisk handbok

I Teknisk handbok ställs krav på utförande och kvaliteter som är specifikt för kommunens byggnader i syfte att kunna bedriva ett kostnadseffektivt drift- och underhållsarbete och hålla en likvärdig standard i kommunens byggnader. Detta skapar möjligheter för en fortsatt kostnadseffektiv och strategiskt långsiktig förvaltning, i syfte att Danderyds kommuns fastighetsverksamhet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter.

För att uppnå en effektiv förvaltning i ett långsiktigt ägande utförs ny- och ombyggnationer med en fokus på robusthet och hög kvalitet i konstruktioner och installationer. Teknisk handbok är styrande i projektering för såväl förfrågningsunderlag utförandeentreprenad som totalentreprenörens projektering. Teknisk handbok ska därför ingå i förfrågningsunderlag i konsultupphandlingar för om- och nybyggnadsprojekt och i upphandling av totalentreprenader. Teknisk handbok är ett samlingsdokument för erfarenheter. Detta innebär att handboken är ett levande dokument som kommer att uppdateras löpande.