Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Ritningshantering

Danderyds kommun, Tekniska kontoret, har ett digitalt ritningsarkiv som förvaltas i egen regi. Arkivet utgör en viktig resurs för drift och förvaltningen av fastigheterna.

Regler för CAD-hantering

Danderyds kommun eftersträvar att all dokumentation skall föreligga i en enhetlig, systematiserad digital form och att alla dokument och ritningar efterhand skall finnas i det digitala arkivet. Detta regelverk syftar till att reglera leveransen av relationsritningar och styr således inte projekteringsarbetet i detalj i tidigare skeden. Danderyds kommun ansvarar för informationen om CAD-projektering och kvalitetskontroll av CAD-dokument med avseende på Danderyds kommuns CAD-regler. Nedanstående handlingar skall alltid användas vid CAD-projektering.

CAD-projektering

Regler för CAD/BIM hantering v3.1

Ritningsförteckning.doc

Exempelritning.dwg

Bilaga 1 Egenkontroll CAD för projektör_entreprenör.doc

Mallar

_A1_mall_100.dwg

_A1_mall_50.dwg

_A1L_mall_100.dwg

_A1L_mall_50.dwg

_A3_mall_100.dwg

_A3_mall_50.dwg

_A3L_mall_100.dwg

_A3L_mall_50.dwg