Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Ritningshantering

Danderyds kommun, Tekniska kontoret, har ett digitalt ritningsarkiv som förvaltas i egen regi. Arkivet utgör en viktig resurs för drift och förvaltningen av fastigheterna.

Regler för 3D- modellering och CAD hantering

Danderyds kommun eftersträvar att all dokumentation skall föreligga i en enhetlig, systematiserad tredimensionell digital form och att alla dokument och ritningar efterhand skall finnas i det digitala arkivet. BIM manualen skall alltid följas och syftar till att reglera leveransen av modeller och relationsritningar. Danderyds kommun ansvarar för informationen avseende BIM manual ta gärna hjälp i samband med uppstart och avslutande av projekt.

Vid avslutande av projekt ska alla handlingar lämnas in, detta innefattar bland annat pdf, dwg, rvt, MagiCAD projektfil, ifc, Archicad, Tekla Microstation m.m.

Nedanstående handlingar skall alltid användas vid projektering.

BIM manual ( Ny på gång)

Handlingsförteckning ( Ny på gång)

Revit mall på gång

Exempelritning.dwg

Bilaga 1 Egenkontroll CAD för projektör_entreprenör. ( Ny på gång)

 

Mallar

_A1_mall_100.dwg

_A1_mall_50.dwg

_A3_mall_100.dwg

_A3_mall_50.dwg