Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Ritningshantering

Danderyds kommun, Tekniska kontoret, har ett digitalt ritningsarkiv som förvaltas i egen regi. Arkivet utgör en viktig resurs för drift och förvaltningen av fastigheterna.

Regler för CAD-hantering

Danderyds kommun eftersträvar att all dokumentation skall föreligga i en enhetlig, systematiserad digital form och att alla dokument och ritningar efterhand skall finnas i det digitala arkivet. Detta regelverk syftar till att reglera leveransen av relationsritningar och styr således inte projekteringsarbetet i detalj i tidigare skeden. Danderyds kommun ansvarar för informationen om CAD-projektering och kvalitetskontroll av CAD-dokument med avseende på Danderyds kommuns CAD-regler. Nedanstående handlingar skall alltid användas vid CAD-projektering.

CAD-projektering

Regler för CAD/BIM hantering v3.1

Ritningsförteckning.doc

Exempelritning.dwg

Bilaga 1 Egenkontroll CAD för projektör_entreprenör.doc

Mallar

_A1_mall_100.dwg

_A1_mall_50.dwg

_A1L_mall_100.dwg

_A1L_mall_50.dwg

_A3_mall_100.dwg

_A3_mall_50.dwg

_A3L_mall_100.dwg

_A3L_mall_50.dwg