Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Drift- och skötselpärm, instruktioner och mallar

I de följande dokumenten finns instruktioner till hur Drift- och skötselinstruktioner för Danderyd kommuns fastigheter behöver vara dokumenterade för att passa ihop med övriga system. Det är av stor vikt att detta följs. Drift och skötselpärmarna ska lämnas in senast 14 dagar innan planerad besiktning för att besiktningen ska genomföras.