Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Handlingar inrapportering

Under projektets gång är det många dokument som Danderyds kommun vill ska tas fram och överlämnas för att kommande förvaltning och drift ska fungera så bra som möjligt och för att säkerställa att specifika krav uppfylls.

För att inlämnade dokument ska ha liknande information mellan olika projekt och ta med de krav som Danderyds kommun ställer är det viktigt att använda de mallar och instruktioner som finns här. Skulle dokumenten innehålla felaktigheter eller något som verkar märkligt så kontakta projektledare så att vi kan förbättra och revidera allt eftersom förutsättningar ändras.

För att besiktningen ska kunna genomföras behöver dokument skickas in minst 14 dagar innan planerad besiktning. 

Samordnad provning ska genomföras och dokumenteras, driftpersonal och förvaltare ska bjudas med.

Drift- och skötselpärmar mallar och instruktioner

Projektavslut mallar och instruktioner

 

Övriga mallar

Pärm framsida och rygg 24.1.pdf

Mall redovisning byggmaterialval rev A.docx

Checklista klimatanpassning nybyggnation_utkast.docx