Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Baldersskolans föräldraförening

Baldersskolan har förmånen att ha många engagerade föräldrar och en mycket aktiv föräldraförening. Baldersskolans Föräldraförening (BFF) fungerar som en länk mellan skolledning, skolpersonal och föräldrar och söker stödja skolan i dess vision att bli Sveriges bästa skola för alla alltid.

Ett socialt nätverk

Utöver att engagera sig i frågor som rör skolan, exempelvis undervisningen, säkerhet och mat, arbetar föreningen för att vara ett socialt nätverk för föräldrar samt att sätta en guldkant på tillvaron för eleverna. Majoriteten av alla elevers målsmän på Baldersskolan är medlemmar i BFF.

BFF är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening med syfte att skapa glädje och trygghet för barn i Baldersskolan.

Detta gör föreningen genom att:

 • Skapa ett socialt nätverk för föräldrarna
 • Ordna utvecklande aktiviteter för både elever och målsmän
 • Utveckla kontakterna och samarbetet med skolledningen

Aktiviteter

BFF största arrangemang är den årliga och oerhört populära ”Balders Hage”, som är en eftermiddag under våren där elever och föräldrar möts kring lekaktiviteter, mat och annat roligt. Balders Hage brukar ha omkring 700 deltagare.

Andra exempel på aktiviteter som BFF anordnar är kulturella, såsom teaterföreställningar och studiebesök, utvecklande föreläsningar för föräldrar och personal samt hälsorelaterade såsom trafikfria veckor, första hjälpen utbildningar och årliga besök av samhällsfunktioner på skolan.

Intäkterna går tillbaka till skolan

Intäkterna från medlemmar och andra aktiviteter går tillbaka till skolan, och fördelas ungefär:

1/3 Skapa en guldkant på tillvaron för eleverna
1/3 Föräldrautvecklande aktiviteter och nätverkande
1/3 Eventuella inköp och investeringar
Exempel på investeringar som BFF har gjort är införskaffade av ett antal längdskidåknings-kit till eleverna som de kan använda på skolgården när snön fallit. En Gagarink för bollsport är ett annat exempel. Önskemålen inkommer oftast från elevrådet. BFF ser även till att uppmärksamma kringpersonalens insatser på skolan vid skolavslutningen.

Föräldraföreningens engagemang

 • Träffar skolledningen månatligen och går igenom saker som påverkar eleverna.
 • Föreslår förbättringsåtgärder och kommunicerar tankar från föräldrar.
 • Har en nära kontakt med elevrådet.
 • Är ett stöd och bollplank till klassföräldrarna.
 • Håller ett vakande öga på trafiksituationen utanför skolan och har kontakt med kommun och polis kring hur vi kan maximera säkerheten.
 • Gatan utanför skolan har efter begäran från BFF gjorts enkelriktad.

Bli medlem

Föreningen välkomnar alla föräldrar som vill engagera sig mer i skolan, desto fler som engagerar sig desto mer kan föreningen göra för skolan. De genom åren höga medlemsandelen visar på att föreningens arbete uppskattas och ger ett starkt mandat i diskussionen med skolledningen. Om du inte redan är medlem så gör din röst hörd genom medlemskap.

Medlemskap tecknas genom att betala medlemsavgiften om 200 kr/barn och läsår. Märk betalningen med barnets för- och efternamn samt klass.

 • Postgiro: 42 83 89-1
 • Swish: 1234 406 336

Kontakt

baldersforaldrar@gmail.com eller på den slutna Facebookgruppen ("Baldersskolans Föräldrarförening")