Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vårt arbetssätt på Baldersskolan

Elever använder en smartboard under lektionen.

Vi utgår från att varje barn är unikt med ett eget bagage av kunskaper och erfarenheter. Därför vill vi möta eleverna där det befinner sig.

För att möta varje elev använder vi oss av både traditionella och mer moderna metoder, material och läromedel. Vi arbeta mot tydliga och synliggjorda mål med ett individanpassat och variationsrikt arbetssätt där fler sinnen får användas. Bland personalen har vi en stor mångfald och vi tar vara på våra olika kompetenser.

Fem förmågor vi lägger vikt vid

Vi lärare lägger stor vikt vid att träna på följande fem förmågor för att skapa de bästa förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och motivation för fortsatta studier:

  • Analysförmåga
  • Kommunikativ förmåga
  • Metakognitiv förmåga
  • Förmåga att hantera information
  • Begreppslig förmåga

Våra elever visar goda resultat på nationella prov