Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kyrkskolans föräldraförening

Kyrkskolans föräldraförening har en styrelse som består av fem föräldrar till barn i skolan.

Alla föräldrar till barn på Kyrkskolan (som betalat in medlemsavgiften) är medlemmar i föräldraföreningen. Föreningen representeras av en styrelse som bevakar och engagerar sig i frågor som berör skolan, till exempel undervisning, säkerhet, mat och aktiviteter. Syfte är att förgylla barnens skoldagar och vara en länk mellan rektor, skolpersonal och föräldrar.

Vad gör vi under ett skolår?

Bjuder på fika vid skolstart
Ordnar Kyrkskolans marknad
Lämnar klassbidrag till klassresa (om minst hälften av klassen är med i Föräldraföreningen),
Skolkläder
Gåtävlingar för att minska trafiken kring skolan
Inköp av lekmaterial
Roliga evenemang för barnen (t.ex. teater med kapten Zoom)
Ordnar med sommartårta och julkorg till personalrummet
Sorterar kvarglömda kläder
Medverkar vidöppet hus
Träffar skolledningen regelbundet

Bli medlem

Vad har du för tankar och idéer? Vad skulle du vilja förändra? Eller vill du gå med i styrelsen? Hör av dig till oss. Alla förslag är välkomna!

Medlemsavgift/år: 100 kr/barn eller 150 kr/familj

Betalas in på Postgiro nr: 47 70 17-8
Ange barnets namn och klass

Kontakt

Katarina Tauson (ordförande) - katarina_tauson@yahoo.se