Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vårt arbetssätt

På Kyrkskolan råder en god stämning fylld av tillförsikt inför framtiden. Vi har glädjen att arbeta tillsammans med behörig och kompetent personal.

Tillsammans skapar vi god kvalitet inom organisationen genom:

  • att vi har tydligt och gott ledarskap på alla nivåer genom tydliga, välutvecklade processer med tillhörande uppföljningsrutiner.
  • att vi aktivt samarbetar med vårt Värdegrundsdokument och våra planer mot diskriminering och kränkande behandling.

Arbetslag

Vår skola är indelad i arbetslag. Det är en organisatorisk indelning. Arbetslaget skall främja elevernas lärande och utveckling samt följa verksamhetens uppdrag. Uppdragets mål och förväntat utfall skrivs ned i deras arbetsplan.