Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Kyrkskolans fritidshem

Vi har en välorganiserad verksamhet med fasta, tydliga regler och rutiner som skapar lugn, trygghet och kontinuitet. Vi arbetar kontinuerligt med livskunskapsfrågor och stärker på så sätt relationerna i barngrupperna och förebygger därmed kränkningar av olika slag.

Vårt arbetssätt

Vi har en välorganiserad verksamhet med fasta, tydliga regler och rutiner som skapar lugn, trygghet och kontinuitet. Vi arbetar kontinuerligt med livskunskapsfrågor och stärker på så sätt relationerna i barngrupperna och förebygger därmed kränkningar av olika slag. Vi är medvetna om vikten av att ha god kontakt med vårdnadshavarna och att synliggöra verksamheten på olika sätt.

Samverkan med hemmen

För barnens bästa är varje personal medveten om vikten av ett gott samarbete kollegor emellan samt god samverkan med hemmen. Vi är mycket flexibla i vårt sätt att tänka och agera för verksamhetens bästa. Vi arbetar med att ständigt utveckla vår verksamhet på olika sätt och är måna om att tillvarata personalens intressen och kompetenser. Vi arbetar för att möta upp barnens önskemål och erbjuder aktiviteter efter barnens önskemål och behov. Några exempel på våra aktiviteter är drama, lek och idrott, skapande samt hjälp med läxläsning.

Långsiktiga temaarbeten

Barnens delaktighet och inflytande kommer till uttryck i våra samlingar. Vi har en medveten strävan att bedriva en verksamhet som har en progression i aktiviteterna i förhållande till barnens utveckling. Detta synliggörs bland annat i våra långsiktiga temaarbeten.

Känslan vi i arbetslaget vill förmedla till dem som besöker oss är en hemtrevlig, välkomnande öppen atmosfär. Barnens trygghet och trivsel är vår ständiga ledstjärna.