Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Annebergsgården

Annebergsgården drivs av Danderyds kommun och är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter med omsorg dygnet runt.

Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta för samhällspridning i Sverige av Sars-CoV-2 viruset som orsakar sjukdomen Covid-19.

För att skydda din närstående som bor hos oss inför vi besöksstopp på boendet. Besöksstoppet gäller omedelbart och tills vidare.

 Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte få in smittan hos oss. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp. 

Se telefonnummer till avdelningarna så hjälper vi Er och Din närstående att komma i kontakt med varandra.

– tack för visad hänsyn

2020-03-23

Vi vill informera om hur vi arbetar för att skydda de äldre inom egen regis boende från både COVID-19 och andra smittor.

 • All personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner.
 • Sjuksköterska gör kontroller att all personal följer basala hygienrutiner
 • All personal måste sprita av sina händer med desinfektionsmedel så fort de stiger in på boendet.  
 • Desinfektionsmedel finns på alla avdelningar. Vi har tillgång till skyddsutrustning
 • Personal som har feber eller symptom på luftvägssjukdom uppmanas att stanna hemma
 • Vi har besöks-stopp för alla, utom för de som absolut måste in i lokalerna. T.ex har vi satt brevlådorna på utsidan av huset.
 • Om någon av de boende drabbas av akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak fattar läkaren beslut att ta prov för COVID-19
 • Under tiden som vi väntar på svar kommer den boende som uppvisar dessa symptom få stanna i sin lägenhet och blir omskött av en utsedd personal. Vi bedriver då s.k. Kohortvård (liknande som vid vinterkräksjuka, Calicivirus)
 • Vi kommer inte att meddela alla anhöriga om en boende blir sjuk oavsett av vilken orsak. Endast de anhöriga till den som är sjuk kommer att informeras. Enligt sekretess.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens och vårdguidens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 • https://www.1177.se/Stockholm/

 

                          Danderyd Kommun

                             Senior Direkt är en tjänst med ett

                             direktnummer till äldreomsorgen.

                       Känner du dig orolig, ensam eller full av frågor och

                      behöver någon att prata med i rådande situation?

                         Ring oss på seniordirekt, vi finns till för dig!

                          Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-16.30

                             Catherine Berglund och Mikael Nylander

                                        - anhörigkonsulenter

                                     danderyd.se/seniordirekt

 

 

Vackert skogsområde

Annebergsgården ligger i ett vackert skogsområde i Enebyberg med huskroppens halvrunda form generöst vänd mot sydväst. Det är nära till allmänna kommunikationer och god tillgång till parkeringsplatser.

Vi har fotvårdare, dam-  och herrfrisör som kommer regelbundet. I källaren finns träningslokal och runt huset en lättillgänglig promenadslinga. 

Hemlagad husmanskost

Annebergsgårdens kök serverar hemlagad husmanskost. Vi lagar klassisk svensk husmanskost och använder äkta råvaror som smör och grädde. Vi utgår från en sexveckorsmeny och varierar maträtterna efter säsong. Vi samarbetar med en dietist som näringsberikat måltiderna och som kontiunuerligt följs upp. Specialkost finns att tillgå. Högtider serverar vi festligare måltider.

Kravcertifierat

Minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel i vår kök består av Krav-märkta, EU-ekologiska och/eller MSC-märkta produkter. Av dessa utgör andelen Krav-märkta produkter minst 50 procent. Köket har därmed en stjärna enligt Kravs certifiering.

Bild med logotype för kravcertifiering, en stjärna.

Aktiviteter

Vi har en aktivitetsledare som tillsammans med de som bor på Annebergsgården tar fram ett aktivitetschema enligt de boendes önskemål. Därför kan aktiviteterna ibland komma att ändras över tid.

Nuvarande fasta aktiviteter för- och eftermiddag flera gånger i veckan, som t.ex. sittgymnastik, högläsning, handträniing, filmvisning med snacks, kvalitetstid med enskild boende m.m. Svenska kyrkan kommer och håller andakt för de som önskar närvara. Ett par gånger under året kommer musiker och underhåller oss vilket är mycket uppskattat.

Uteaktiviteter

Det är lätt för dig som boende att vara utomhus, antingen på den stora balkongen eller i den vackra trädgården.

Traditioner

Vi uppmärksammar  högtider såsom påsk, midsommar, jul m.m. då vi pyntar och serverar tratidionell mat för den högtiden. Nobeldagen firas med en tre rätters Nobellunch.

För dig som närstående

Besök

Vid tecken på luftvägsinfektion eller andra influensasymptom avråder vi besök, eftersom smittspridning med dessa typer av luftvägsinfektioner kan vara livshotande för våra boende.

Som närstående till den som bor här är du alltid välkommen att ringa eller att besöka den boende när denne så önskar. Porten låses klockan 18 men du kan ringa på ringklockan så kommer vi och öppnar.

Ledsagning

Vi ser gärna att närstående följer med den boende till sjukhus, tandläkare eller för övriga ärenden utanför huset. Det är viktigt att du meddelar när det sker.

Kommunens anhörigstöd

Danderyds kommun erbjuder anhörigstöd via anhörigkonsulenter. Anhörigstödet i kommunen har ett nära samarbete med Röda Korset och Svenska Kyrkan i Danderyd. Kontakta kommunen för mer information. Kommunens växel: 08-568 910 00.