Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Annebergsgården

Annebergsgården drivs av Danderyds kommun och är ett vård- och omsorgsboende med 40 lägenheter med omsorg dygnet runt.

Musik med Kurt Dahl i trädgården.

för boende på Annebergsgården

Tisdag 29/6 kl 14.00  &  Torsdag 15/7 kl 14.00

Uppdaterat 2021-05-27

 

 

Inga korttidsplatser på Annebergsgården 

Den 10 maj 2021 beslutade socialkontoret att i dagsläget inte ändra inriktning på Annebergsgården. Således kommer ingen avdelning, för närvarande, att omvandlas till korttidsplateser. Detta med anledning av ett ökat behov av platser på vård -och omsorgsboende med somatisk inriktnig.

Uppdaterat 2021-05-10

 

Information till dig som ska besöka en närstående på Särskilt Boende för Äldre (SÄBO)

Personer som bor på SÄBO tillhör de riskgrupper som har en större risk för svår sjukdom om de smittas med covid-19. Det är därför mycket viktigt att minska risken för att smittan förs in på boendet. Detta gäller även om man är vaccinerad. 

Observera att du som besökare inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök.

Stanna hemma om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska. Detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har covid-19 de senaste 14 dagarna.

Om du har varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka. Du bör också ha genomfört rekommenderade provtagningar innan besöket.
Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, fråga personalen.

 • Följ de rutiner som verksamheten beslutat om
 • Max 2 besökare per lägenhet
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR under hela besöket
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket samt före och efter användning av munskyddet
 • Vistas om möjligt utomhus
 • Ha inte kontakt med övriga patienter på boendet
 • Håll två meters avstånd till den du ska besöka
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen
 • Du och din närstående på boendet ansvarar för att begränsa antalet besökare per besök
 • Informera den verksamhetsansvarige om du får symtom två dygn efter ditt besök.                                                                                                                                                                                              Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen av covid-19! 

Smittskyddsläkaren i Stockholms län/Vårdhygien Stockholm Dnr: SMST 2009-0054 Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO) Gäller från 2021-04-01 www.smittskyddstockholm.se

Uppdaterat 2021-05-10

Möjligt med framtida korttidsplatser på Annebergsgården

Socialnämnden har 19 april beslutat att göra det möjligt för Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende att omvandla en av de fyra avdelningarna till korttidsplatser. Om omvandlingen av en avdelning kommer att ske beror på om överskottet på tomma platser består under 2021.

Bakgrunden är att Annebergsgården sedan tidig höst 2020 ständigt haft 4 – 9  tomma lägenheter, spridda på alla verksamhetens avdelningar. Det finns begränsad  efterfrågan på lägenheter med somatisk inriktning trots att vaccinering mot covid-19 är genomförd sedan 2 månader inom särskilt boende för äldre, och trots att vaccinering för äldre medborgare har startat.  

En fördel med den nya inriktningen är att boende i Danderyds kommun kan få möjlighet att erbjudas korttidsplats inom kommunens gränser istället för att anvisas till korttidsplats utanför kommunen. En annan fördel är att antalet tomma platser på vård- och omsorgsboende i Danderyds skulle minimeras. I det fall då ett behov av fler platser på vård- och omsorgsboende skulle uppstå är det möjligt att omvandla avdelningen tillbaka till permanenta vård- och omsorgboendeplatser.

Ta del av tjänsteutlåtanden och socialnämndens protokoll i länkarna i nyheten nedan:

Möjligt med framtida korttidsplatser på Annebergsgården

Frågor?

Har du frågor kontakta gärna verksamhetschef Marika Hofgren, gruppchef Monavar Kaviani eller gruppchef Ann Lavicka.

 

På Annebergsgården arbetar vi enligt Senior Alert.

Ett nationellt kvalitetsregister för vård -och omsorg. 

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. Varje enskild äldre person som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. 

Senior alert 

Uppdaterad 2021-05-10

Öppna jämförelser

Ta del av Annebergsgårdens resultat i Socialstyrelsens enkät "Så tycker de äldre om äldreomsorgen"2020:

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/vad-tycker-de-aldre-om-aldreomsorgen/

Riktlinjer för säkra besök

Smittskydd Stockholm har tagit fram ett antal riktlinjer för säkra besök.

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden   

             

Kontaktuppgifter

Plan 1, Eneby 08-568 918 26

Plan 1, Nora   08-568 918 27

Plan 2, Mörby 08-568 918 16

Plan 2, Ösby   08-568 918 28

Gruppchefer:

Monavar Kaviani 08-568 918 21, mail; monavar.kaviani@danderyd.se

Ann Lavicka 08-568 918 19, mail; ann.lavicka@danderyd.se

Verksamhetschef: 

Marika Hofgren 08-568 918 20, mail; marika.hofgren@danderyd.se

Sjuksköterskor:

Sjuksköterska plan 1 Brigida Montenegro 08-568 918 24, mail; brigida.montenegro@danderyd.se

Sjuksköterska plan 2 Emelie Bäckstadi 08-568 918 31, mail; emelie.backstadi@danderyd.se

Fysioterapeut:

Sara Essehorn 08-501 321 39, mail; sara.essehorn@danderyd.se

Arbetsterapeut:

Karin Åsén 08-568 918 23, mail; karin.asen@danderyd.se

Vaktmästare:

Martin Hamedi 08-568 918 18, mail; martin.hamedi@danderyd.se

Köket:

Kock Johan Dahle 08-568 918 22, mail; johan.dahle@danderyd.se

 

Vackert skogsområde

Annebergsgården ligger i ett vackert skogsområde i Enebyberg med huskroppens halvrunda form generöst vänd mot sydväst. Det är nära till allmänna kommunikationer och god tillgång till parkeringsplatser. 

Hemlagad husmanskost

Annebergsgårdens kök serverar hemlagad husmanskost. Vi lagar klassisk svensk husmanskost och använder äkta råvaror som smör och grädde. Vi utgår från en sexveckorsmeny och varierar maträtterna efter säsong. Vi samarbetar med en dietist som näringsberikat måltiderna och som kontiunuerligt följs upp. Specialkost finns att tillgå. Högtider serverar vi festligare måltider.

Kravcertifierat

Minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel i vår kök består av Krav-märkta, EU-ekologiska och/eller MSC-märkta produkter. Av dessa utgör andelen Krav-märkta produkter minst 50 procent. Köket har därmed en stjärna enligt Kravs certifiering.

Bild med logotype för kravcertifiering, en stjärna.

Aktiviteter

Vi har en aktivitetsledare som tillsammans med de som bor på Annebergsgården tar fram ett aktivitetschema enligt de boendes önskemål. Därför kan aktiviteterna ibland komma att ändras över tid.

Nuvarande fasta aktiviteter för- och eftermiddag flera gånger i veckan, som t.ex. sittgymnastik, högläsning, handträniing, filmvisning med snacks, kvalitetstid med enskild boende m.m. Svenska kyrkan kommer och håller andakt för de som önskar närvara. Ett par gånger under året kommer musiker och underhåller oss vilket är mycket uppskattat.

Under rådande pandemi sker aktiviteterna avdelningsvis eller gemensamt ute i trädgåden. 

Uteaktiviteter

Det är lätt för dig som boende att vara utomhus, antingen på den stora balkongen eller i den vackra trädgården.

Traditioner

Vi uppmärksammar  högtider såsom påsk, midsommar, jul m.m. då vi pyntar och serverar tratidionell mat för den högtiden. Nobeldagen firas med en tre rätters Nobellunch.

För dig som närstående

Kommunens anhörigstöd

Danderyds kommun erbjuder anhörigstöd via anhörigkonsulenter. Anhörigstödet i kommunen har ett nära samarbete med Röda Korset och Svenska Kyrkan i Danderyd. Kontakta kommunen för mer information. Kommunens växel: 08-568 910 00.