Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Stocksundsgården

Stocksundsgården är ett vård och omsorgsboende för äldre som drivs av Danderyds kommun. Stocksundsgården är beläget i ett lugnt villaområde och har en fantastisk trädgård med promenadstråk. Här får du insatser som är anpassade efter dina behov, god mat och stimulerande aktiviteter.

Om Stocksundsgården

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende består av 30 lägenheter fördelade på fyra avdelningar som ligger på två plan. En av avdelningarna har demensinriktning.

På övre planet finns en liten vinterträdgård som kan användas under vår, sommar och höst. Vill du sitta där på vintern finns tillgång till infravärme. Ute i trädgården har vi ett lusthus med infravärme som kan användas.

Tre av fyra avdelningar har avdelningskök där du kan äta frukost. På plan två finns en stor sal samt ytterligare en trivsam hörna där vi ofta dricker eftermiddagskaffe. Salen används dagligen till olika aktiviteter och du kan också se på tv tillsammans med andra. Här erbjuds också musikunderhållning varannan vecka.

Lägenheter

Lägenheterna är cirka 30 kvadratmeter stora och är utrustade med trinettkök med kylskåp samt rymlig garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm ingår. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker.

Måltider och traditioner

Här får du klassisk svensk husmanskost på äkta råvaror. Maträtterna varieras efter säsong. Vi samarbetar med en dietist som näringsberikar måltiderna. Det finns också specialkost.

Vi uppmärksammar högtider såsom påsk, midsommar och jul då vi pyntar och serverar traditionell mat för den högtiden.

Aktiviteter

Du får som boende på Stocksundsgården tillsammans med andra boende, få ta del av aktiviteter tillsammans med en aktivitetsledare. Flera gånger i veckan kan du delta i aktiviteter på för- och eftermiddag som sittgymnastik, högläsning, handträning och filmvisning med snacks.

Då och då kommer musiker och underhåller oss vilket är mycket uppskattat. Svenska kyrkan kommer och håller andakt för de som önskar.

Hälso- och sjukvård

På Stocksundsgården finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga för verksamheten under vardagar. Verksamheten har tillgång till dietist. Husläkare besöker verksamheten varje vecka och vid behov, vilken du kan lista sig hos. Du som bor här kan lista sig på den husläkarmottagningen.

Personal

Hos oss möter du personal som är kunnig och erfaren. Vi lägger stor vikt vid att du ska få ett gott bemötande och uppleva att du får god omsorg.

När du flyttar in får du en egen kontaktman som du har extra kontakt med. Tillsammans skapar du, eventuellt dina anhöriga och kontaktmannen en genomförandeplan som beskriver hur din omvårdnad ska skötas.

Anhörig

Du som är anhörig är oftast involverade i din närståendes flytt till ett vård- och omsorgsboende. Precis som för den äldre som flyttar in är det viktigt att du får ett bra samarbete med personalen. Du och den boende är delaktiga i verksamhetens utveckling och beslut. Ni är representerade i matråd och förtroenderåd. Boende- och anhörigträffar genomförs två gånger per år.

Du kan alltid vända dig till din närståendes kontaktman på boendet om du har frågor. Gäller det medicinska frågor, vänd dig till sjuksköterskan.

Hitta hit

Stockholmsvägen 96 Stocksund

Stocksundsgården har parkeringsplatser för besökande. Från Mörby centrum går buss 601 till Stockhagen, och du når Stocksundsgården efter ca 3 minuters promenad.

Kvalitet 

Vi lägger stor vikt vid att främja och prioritera vårt systematiska kvalitetsarbete genom kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Syftet är att skapa en god och trygg omsorg för dig som boende.

Verksamhetens mål är att ge service och insatser till boende som är av hög kvalitet, som är förebyggande och hälsofrämjande. Vi säkerställer arbetssätt enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och arbetar med ständiga förbättringar.

Du som bor på våra boenden och dina anhöriga involveras i vårdbesluten. Den feedback vi får används i förbättringsarbetet. Regelbundna kvalitetsmöten i verksamheten används för att granska resultat av uppföljningar och för analys av inrapporterade avvikelser liksom synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål

I Danderyds kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att ta emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi återkommer med svar till dig i de fall du lämnat dina fullständiga kontaktuppgifter. När blanketten inkommer till verksamheten behandlar ansvarig person synpunkten/klagomålet, och återkopplar till dig.

Stocksundsgården Blankett synpunkter klagomål.docx

Fakta

Inriktning: Demens och somatisk
Lokal:2 våningsplan med 30 lägenheter
Lägenheter: 30 - 34 kvm
Trädgården: uteplats, paviljong och grönytor