Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stocksundsgården

Stocksundsgården är ett boende för äldre personer med behov av trygghet och omvårdnad. Vår målsättning att ge dig god omvårdnad och en meningsfull tillvaro.

Riktlinjer för säkra besök

Smittskydd Stockholm har tagit fram ett antal riktlinjer för säkra besök.

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Information till boende och besökare

Uppdaterat 30 okt 2020: Covid-19 Besök på särskilt boende för äldre
BESLUT OM SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD

Antalet personer med covid-19 i Stockholms län har ökat kraftigt vilket har medfört en ökad belastning inom hälso-och sjukvården. Även inom särskilda boenden för äldre ses en ökad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har därför den 29 oktober 2020 fattat beslut om att det krävs extra åtgärder inom länet för att undvika fortsatt smittspridning. Beslutet ska gälla under en begränsad tid men kan förlängas.

Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen inom länet och  Folkhälsomyndighetens beslut rekommenderas starkt att avstå från besök på särskilt boende tills vidare. Vid nödvändiga besök är det viktigt att respektera verksamhetens rutiner för att undvika smittspridning. Vi måste alla hjälpas åt!

Marie Blad Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Danderyds kommun, Socialkontoret

Uppdaterat 2020-10-30

Ni är fortsatt välkomna att komma och träffa era närstående utomhus i trädgården. Vid tecken på luftvägsinfektion eller andra influensasymptom avråder vi besök, eftersom smittspridning med dessa typer av luftvägsinfektioner kan vara livshotande för de boende. Vänligen respektera avstånd till andra som vistas i trädgården. Det är ej möjligt att komma in och få låna toaletterna.

Under sommaren flyttade vi ut flera av våra aktiviteter. Vi har haft samarbete med kulturskolan och Röda Korset som har arrangerat konserter ute i trädgården. Aktivitetsansvarig anpassar de dagliga aktiviteterna utifrån väder och de boendes önskemål. Vid dåligt väder sker aktiviteterna avdelningsvis och vid fint väder i mindre grupper utomhus där vi beaktar avstånd. Kräftskiva arrangeras på ett säkert sätt

Nu när dagarna blir svalare har vi planer på att förlänga möjligheten till utevistelse för närstående och boende att träffas genom att införskaffa något av följande: Infravärme. Vindskydd.  Sittunderlag/värmedynor. Syntetiska fårfällar. Specialanpassade, teddyfodrade åkpåsar, som träs på brukare som är rullstolsburna. Plädar. 

Vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi gjorde under våren. Vi följer basala hygienrutiner. All personal bär munskydd, vi tar tempen på all personal när de kommer till arbetet. Vid minsta misstanke om symptom för Covid-19 ska personal stanna hemma och provtas.

Boende som flyttar in eller har vistats ute där risk för smitta kan föreligga får vistas i karantän en tid i sin lägeneht när de kommer åter. Vi håller oss informerade genom folkhälsomyndigheten, Region Stockholm, vår egen läkarorganisation och kommunens MAS. 

Uppdaterad 2020-08-27

Vi vill informera om hur vi arbetar för att skydda de äldre inom egen regis boende från både COVID-19 och andra smittor.

 • All personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning vid risk för smitta och smittoöverföring. Samt Covid-19 symptom
 • Sjuksköterska gör kontroller att all personal följer basala hygienrutiner
 • All personal måste sprita av sina händer med desinfektionsmedel så fort de stiger in på boendet.
 • All personal arbetar med munskydd på sig då det kommit ny information om att man möjligen kan vara smittbärare före symptomdebut. Gäller även hantverkare som kommer och utför nödvändiga reparationer.
 • Vi tar tempen på personalen när de ska påbörja sitt arbetspass och de med förhöjd temperatur skickas hem.
 • Desinfektionsmedel finns på alla avdelningar. Vi har tillgång till adekvat skyddsutrustning.
 • Personal som har sjukdomskänsla, feber, symptom från luftvägarna m.m. enligt folkhälsomyndighetens direktiv, uppmanas att stanna hemma.
 • Vi har besöks-stopp för alla, utom för de som absolut måste in i lokalerna. T.ex har vi satt brevlådorna på utsidan av huset. Det betyder att endast akuta reparationer görs. Fotvård, frisör, och andra aktörer får inte komma in i huset i dagsläget. 
 • Dörrarna till respektive avdelning är stängda och personal ska inte gå emellan om det inte är absolut nödvändigt och då desinficera sina händer innan de går in på avdelningen.
 • Aktivitetsansvarig har slutat med gemensamma aktiviteter och ägnar sig istället åt individuella aktiviteter, promenader med boende eller mindre gemensamma aktiviteter på den egna avdelningen eller utomhus säkerställande att boende håller distans till varandra.
 • De boende äter så långt det är möjligt inne i sina lägenheter. Vi arbetar för att inte alla boende ska vistas samtidigt i de gemensamma utrymmena för att säkerställa att hålla social distansiering mellan de boende.
 • Om någon av de boende drabbas av akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, är det vår läkare som fattar beslut om provtagning för COVID-19.
 • Under tiden som vi väntar på svar kommer den boende som uppvisar dessa symptom få stanna i sin lägenhet och blir omskött av en utsedd personal. Vi bedriver då s.k. Kohortvård (liknande som vid vinterkräksjuka, Calicivirus).
 • Vi kommer inte att meddela alla anhöriga om en boende blir sjuk oavsett av vilken orsak. Endast de anhöriga till den som är sjuk kommer att informeras. I enlighet med patientsekretessen.
 • Kommunens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) håller oss informerade om nya direktiv, utbildningar, rutiner m.m. från Region Stockholm.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens och vårdguidens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 • https://www.1177.se/Stockholm/

                                     Danderyd Kommun

                          Senior Direkt är en tjänst med ett

                          direktnummer till äldreomsorgen.

                    Känner du dig orolig, ensam eller full av frågor och

                   behöver någon att prata med i rådande situation?

                    Ring oss på seniordirekt, vi finns till för dig!

                      Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-12.00

                                  danderyd.se/seniordirekt

Grönskande trädgård

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboendeligger i Stocksund och har en fantastisk trädgård med promenadstråk. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där vi ser dig som individ och tar hänsyn till dina fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.  

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att vi tar vara på dina förmågor och arbetar tillsammans med dig så du alltid har möjlighet att vara aktiv och delaktig.

30 lägenheter

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende består av 30 lägenheter fördelade på fyra avdelningar som ligger på två plan.

Varje boende har en egen lägenhet bestående av ett rum med trinettkök samt ett duschrum med toalett. Storleken varierar mellan 30-34 kvm. Din lägenhet möblerar du själv med de möbler du önskar men vi tillhandahåller en säng.

Vi lagar maten från grunden

I vårt tillagningskök lagar vi maten från grunden av minst 50% KRAV-märkta livsmedel. Dessutom bakar vi nästan allt kaffebröd själva.

Bild med logotype för kravcertifiering, två stjärnor.

Vinterträdgård och infravärme

Varje plan har också en liten vinterträdgård som kan användas under vår, sommar och höst. Vill du sitta där på vintern finns tillgång till infravärme.

Eftermiddagskaffe och musikunderhållning

Tre av fyra avdelningar har avdelningskök där du kan äta frukost. På plan två finns en stor sal som gemensamhetsutrymme samt ytterligare en trivsam hörna där vi ofta dricker eftermiddagskaffe. Salen används dagligen till olika aktiviteter och du kan också se på tv tillsammans med andra. Här erbjuds också musikunderhållning varannan vecka.