Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Stocksundsgården

Stocksundsgården är ett boende för äldre personer med behov av trygghet och omvårdnad. Vår målsättning att ge dig god omvårdnad och en meningsfull tillvaro.

Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta för samhällspridning i Sverige av Sars-CoV-2 viruset som orsakar sjukdomen Covid-19.

För att skydda din närstående som bor hos oss inför vi besöksstopp på boendet. Besöksstoppet gäller omedelbart och tills vidare.

 Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte få in smittan hos oss. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp. 

Se telefonnummer till avdelningarna så hjälper vi Er och Din närstående att komma i kontakt med varandra.

– tack för visad hänsyn

2020-03-23

Vi vill informera om hur vi arbetar för att skydda de äldre inom egen regis boende från både COVID-19 och andra smittor.

 • All personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner.
 • Sjuksköterska gör kontroller att all personal följer basala hygienrutiner
 • All personal måste sprita av sina händer med desinfektionsmedel så fort de stiger in på boendet.  
 • Desinfektionsmedel finns på alla avdelningar. Vi har tillgång till skyddsutrustning
 • Personal som har feber eller symptom på luftvägssjukdom uppmanas att stanna hemma
 • Vi har besöks-stopp för alla, utom för de som absolut måste in i lokalerna. T.ex har vi satt brevlådorna på utsidan av huset.
 • Om någon av de boende drabbas av akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak fattar läkaren beslut att ta prov för COVID-19
 • Under tiden som vi väntar på svar kommer den boende som uppvisar dessa symptom få stanna i sin lägenhet och blir omskött av en utsedd personal. Vi bedriver då s.k. Kohortvård (liknande som vid vinterkräksjuka, Calicivirus)
 • Vi kommer inte att meddela alla anhöriga om en boende blir sjuk oavsett av vilken orsak. Endast de anhöriga till den som är sjuk kommer att informeras. Enligt sekretess.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens och vårdguidens rekommendationer
 • https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 • https://www.1177.se/Stockholm/

 

                                 

                                 Danderyd Kommun

                          Senior Direkt är en tjänst med ett

                          direktnummer till äldreomsorgen.

                    Känner du dig orolig, ensam eller full av frågor och

                   behöver någon att prata med i rådande situation?

                    Ring oss på seniordirekt, vi finns till för dig!

                      Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-16.30

                       Catherine Berglund och Mikael Nylander

                                   - anhörigkonsulenter

                                  danderyd.se/seniordirekt

 

 

Grönskande trädgård

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboendeligger i Stocksund och har en fantastisk trädgård med promenadstråk. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där vi ser dig som individ och tar hänsyn till dina fysiska, psykiska, sociala och andliga behov.  

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att vi tar vara på dina förmågor och arbetar tillsammans med dig så du alltid har möjlighet att vara aktiv och delaktig.

30 lägenheter

Stocksundsgårdens vård- och omsorgsboende består av 30 lägenheter fördelade på fyra avdelningar som ligger på två plan.

Varje boende har en egen lägenhet bestående av ett rum med trinettkök samt ett duschrum med toalett. Storleken varierar mellan 30-34 kvm. Din lägenhet möblerar du själv med de möbler du önskar men vi tillhandahåller en säng.

Vi lagar maten från grunden

I vårt tillagningskök lagar vi maten från grunden av minst 50% KRAV-märkta livsmedel. Dessutom bakar vi nästan allt kaffebröd själva.

Bild med logotype för kravcertifiering, två stjärnor.

Vinterträdgård och infravärme

Varje plan har också en liten vinterträdgård som kan användas under vår, sommar och höst. Vill du sitta där på vintern finns tillgång till infravärme.

Eftermiddagskaffe och musikunderhållning

Tre av fyra avdelningar har avdelningskök där du kan äta frukost. På plan två finns en stor sal som gemensamhetsutrymme samt ytterligare en trivsam hörna där vi ofta dricker eftermiddagskaffe. Salen används dagligen till olika aktiviteter och du kan också se på tv tillsammans med andra. Här erbjuds också musikunderhållning varannan vecka.