Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Klingsta

Klingsta är ett boende för äldre personer med demensdiagnos och drivs av Danderyds kommun. Vi som arbetar här har som målsättning att ge dig en god omvårdnad och en meningsfull tillvaro.

Måltidernas betydelse

Hos oss har måltiderna en viktig betydelse, en daglig aktivitet i gemenskap med andra som stimulerar många sinnen. Ofta arrangerar vi fester efter säsong, trädgårdsfest, grillfest, kräftskiva och surströmmingsfest. Varje år arrangerar vi en Nobelmiddag, som är mycket uppskattat av våra boende.

Kravcertifierat

Minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel i vår kök består av Krav-märkta, EU-ekologiska och/eller MSC-märkta produkter. Av dessa utgör andelen Krav-märkta produkter minst 50 procent. Köket har därmed en stjärna enligt Kravs certifiering.

Bild med logotype för kravcertifiering, en stjärna.

Grönskande trädgård med äppelträd

Klingsta har en vacker parkliknande trädgård med äppelträd och blommor. Här kan man sitta och njuta i en trygg och harmonisk miljö. Under sommarmånaderna spenderas också mycket tid på våra fina terasser, perfekta för en vilsam kaffestund. Närheten till Edsvikens vatten inbjuder också till fina promenader för dem som önskar gå längre sträckor.

Aktiviteter

Varje dag erbjuder vi aktiviteter och du deltar efter intresse och förmåga. Klingsta äldreboende har en aktivitetssamordnare som ansvarar för husets olika aktiviteter. Vi erbjuder bland annat filmvisning, bingo, högläsning, frågesporter samt sång och musikstunder.

Musik ges en stor plats som källa för gemenskap och glädje. I den vackra stensalen har vi regelbundet sång och musikstunder. Gamla välbekanta melodier kan stimulera och öppna dörrar till glada känslor.

Individanpassad verksamhet

Verksamheten kännetecknas av hög kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se dig som individ och ta hänsyn till dina fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans med kompetent personal som tillvaratar dina intressen och behov.

För dig som närstående

Vi tillämpar kontaktmannaskap vilket innebär att varje boende har en egen kontaktperson som har en närmare kontakt med den boende.

När du flyttar in upprättar du och /eller dina närstående, din kontaktperson tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur din omvårdnad ska skötas.

Vi  anordnar anhörigträffar för samvaro, information och diskussion kring verksamheten. Inbjudan kommer via mail eller vanlig post och tid för träffen anslås på plats.