Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Klingsta

Klingsta är ett boende för äldre personer med demensdiagnos och drivs av Danderyds kommun. Vi som arbetar här har som målsättning att ge dig en god omvårdnad och en meningsfull tillvaro.

Riktlinjer för säkra besök

Från och med onsdag 24 februari är det återigen möjligt att besöka Danderyds vård- och omsorgsboenden. Smittskydd Stockholm har tagit fram ett antal riktlinjer för säkra besök.

Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

 

Uppdaterat 2020-10-30: Information till boende och besökare
Covid-19 Besök på särskilt boende för äldre
BESLUT OM SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD

Antalet personer med covid-19 i Stockholms län har ökat kraftigt vilket har medfört en ökad belastning inom hälso-och sjukvården. Även inom särskilda boenden för äldre ses en ökad smittspridning.

Folkhälsomyndigheten har därför den 29 oktober 2020 fattat beslut om att det krävs extra åtgärder inom länet för att undvika fortsatt smittspridning. Beslutet ska gälla under en begränsad tid men kan förlängas.

Med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen inom länet och Folkhälsomyndighetens beslut rekommenderas starkt att avstå från besök på särskilt boende tills vidare. Vid nödvändiga besök är det viktigt att respektera verksamhetens rutiner för att undvika smittspridning. Vi måste alla hjälpas åt!

Marie Blad Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Danderyds kommun, Socialkontoret

Uppdaterat 2020-10-30

Inför besök på Klingsta vård och omsorgsboende

 • Inga besökare får uppvisa symtom på Covid-19 eller andra infektions tecken i övreluftvägarna.
 • Besökare ska hålla fysisk distansering och iaktta god handhygien. De ska vid ankomst tvätta händerna med tvål och vatten, alternativt använda handsprit. Vid behov ska handhygienrutinerna upprepas under det att besöket pågår. Det är vuxnas ansvar att barn följer restriktionerna om fysiskt avstånd och handhygien.
 • Besök får endast ske inne i lägenheten. Högst två besökare åt gången då lägenheterna är små och möjligheten att hålla social distans är begränsade.
 • På varje avdelning/plan får högst två boenden ta emot besök samtidigt för att undvika flera kontaktytor samtidigt.
 • Alla besök ska registreras då vi vid eventuellt utbrott av Covid-19 måste kunna smittspåra.
 • Besök kan bokas av Birgitta och Danielle 08-568 918 56 eller 08-568 918 60. På helger är det via sjuksköterskan 08-568 918 65 man bokar besök. Besök kan göras mellan 10.30 – 15.15. Efter överenskommelse kan även besök i enstaka fall ske mellan 16 – 1815.
 • I början kommer besökstiden begränsas till 45 minuter då vi tror det blir en anstormning av besökare.
 • Viktigt är att alla följer reglerna ovan för att inte smitta ska komma in till våra sköra äldre.

Välkomna!

Uppdaterad 2020-09-30

Av verksamhetschef Christina Edholm 

Regeringen har förlängt besöksförbudet till 30 september 2020

Ni är fortsatt välkomna att komma och träffa era närstående utomhus i trädgården.      Vid tecken på luftvägsinfektion eller andra influensasymptom avråder vi besök, eftersom smittspridning med dessa typer av luftvägsinfektioner kan vara livshotande för de boende. Vänligen respektera avstånd till andra som vistas i trädgården. Det är ej möjligt att komma in och få låna toaletterna.

Under sommaren flyttade vi ut flera av våra aktiviteter. Vi har haft samarbete med kulturskolan och Röda Korset som har arrangerat konserter ute i trädgården.  Aktivitetsansvarig anpassar de dagliga aktiviteterna utifrån väder och de boendes önskemål. Vid dåligt väder sker aktiviteterna avdelningsvis och vid fint väder i mindre grupper utomhus där vi beaktar avstånd. Kräftskiva och höstfest arrangeras på ett säkert sätt

Nu när dagarna blir svalare har vi planer på att förlänga möjligheten till utevistelse för närstående och boende att träffas genom att införskaffa något av följande: Infravärme. Vindskydd.  Sittunderlag/värmedynor. Syntetiska fårfällar. Specialanpassade, teddyfodrade åkpåsar, som träs på brukare som är rullstolsburna. Plädar. 

Vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi gjorde under våren. Vi följer basala hygienrutiner. All personal bär munskydd, vi tar tempen på all personal när de kommer till arbetet. Vid minsta misstanke om symptom för Covid-19 ska personal stanna hemma och provtas.

Boende som flyttar in eller har vistats ute där risk för smitta kan föreligga får vistas i karantän en tid i sin lägeneht när de kommer åter.                            Vi håller oss informerade genom folkhälsomyndigheten, Region Stockholm, vår egen läkarorganisation och kommunens MAS. 

Uppdaterad 2020-08-27

Just nu råder nationellt besöksförbud på alla äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett nationellt besöksförbud på äldreboenden. Syftet är att skydda äldre personer eftersom hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli svårt sjuk av covid-19. Förbudet gäller fram till utgången av juni 2020.

Se telefonnummer till avdelningarna så hjälper vi Er och Din närstående att komma i kontakt med varandra.

Nu när vädret blir lite bättre får ni gärna träffa er anhörig ute i trädgården. Tänk på att hålla 2 meters avstånd till varandra och att inte ha någon form av kroppslig kontakt som ex kramar. Följ folkhälsomyndighetens råd.

– tack för visad hänsyn

2020-03-23 Uppdaterad 2020-04-22

Vi vill informera om hur vi arbetar för att skydda de äldre inom egen regis boende från både COVID-19 och andra smittor.

 • All personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning vid risk för smitta och smittoöverföring. Samt Covid-19 symptom
 • Sjuksköterska gör kontroller att all personal följer basala hygienrutiner
 • All personal måste sprita av sina händer med desinfektionsmedel så fort de stiger in på boendet.
 • All personal arbetar med munskydd på sig då det kommit ny information om att man möjligen kan vara smittbärare före symptomdebut. Gäller även hantverkare som kommer och utför nödvändiga reparationer.
 • Vi tar tempen på personalen när de ska påbörja sitt arbetspass och de med förhöjd temperatur skickas hem.
 • Desinfektionsmedel finns på alla avdelningar. Vi har tillgång till adekvat skyddsutrustning.
 • Personal som har sjukdomskänsla, feber, symptom från luftvägarna m.m. enligt folkhälsomyndighetens direktiv, uppmanas att stanna hemma.
 • Vi har besöks-stopp för alla, utom för de som absolut måste in i lokalerna. T.ex har vi satt brevlådorna på utsidan av huset. Det betyder att endast akuta reparationer görs. Fotvård, frisör, och andra aktörer får inte komma in i huset i dagsläget. 
 • Dörrarna till respektive avdelning är stängda och personal ska inte gå emellan om det inte är absolut nödvändigt och då desinficera sina händer innan de går in på avdelningen.
 • Aktivitetsansvarig har slutat med gemensamma aktiviteter och ägnar sig istället åt individuella aktiviteter, promenader med boende eller mindre gemensamma aktiviteter på den egna avdelningen eller utomhus säkerställande att boende håller distans till varandra.
 • De boende äter så långt det är möjligt inne i sina lägenheter. Vi arbetar för att inte alla boende ska vistas samtidigt i de gemensamma utrymmena för att säkerställa att hålla social distansiering mellan de boende.
 • Om någon av de boende drabbas av akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak, är det vår läkare som fattar beslut om provtagning för COVID-19.
 • Under tiden som vi väntar på svar kommer den boende som uppvisar dessa symptom få stanna i sin lägenhet och blir omskött av en utsedd personal. Vi bedriver då s.k. Kohortvård (liknande som vid vinterkräksjuka, Calicivirus).
 • Vi kommer inte att meddela alla anhöriga om en boende blir sjuk oavsett av vilken orsak. Endast de anhöriga till den som är sjuk kommer att informeras. I enlighet med patientsekretessen.
 • Kommunens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) håller oss informerade om nya direktiv, utbildningar, rutiner m.m. från Region Stockholm.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens och vårdguidens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 • https://www.1177.se/Stockholm/

                                     Danderyd Kommun

                          Senior Direkt är en tjänst med ett

                          direktnummer till äldreomsorgen.

                    Känner du dig orolig, ensam eller full av frågor och

                   behöver någon att prata med i rådande situation?

                    Ring oss på seniordirekt, vi finns till för dig!

                      Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-12.00

                                  danderyd.se/seniordirekt

 

 

Måltidernas betydelse

Hos oss har måltiderna en viktig betydelse, en daglig aktivitet i gemenskap med andra som stimulerar många sinnen. Ofta arrangerar vi fester efter säsong, trädgårdsfest, grillfest, kräftskiva och surströmmingsfest. Varje år arrangerar vi en Nobelmiddag, som är mycket uppskattat av våra boende.

Kravcertifierat

Minst 25 procent av det totala inköpsvärdet av livsmedel i vår kök består av Krav-märkta, EU-ekologiska och/eller MSC-märkta produkter. Av dessa utgör andelen Krav-märkta produkter minst 50 procent. Köket har därmed en stjärna enligt Kravs certifiering.

Bild med logotype för kravcertifiering, en stjärna.

Grönskande trädgård med äppelträd

Klingsta har en vacker parkliknande trädgård med äppelträd och blommor. Här kan man sitta och njuta i en trygg och harmonisk miljö. Under sommarmånaderna spenderas också mycket tid på våra fina terasser, perfekta för en vilsam kaffestund. Närheten till Edsvikens vatten inbjuder också till fina promenader för dem som önskar gå längre sträckor.

Aktiviteter

Varje dag erbjuder vi aktiviteter och du deltar efter intresse och förmåga. Klingsta äldreboende har en aktivitetssamordnare som ansvarar för husets olika aktiviteter. Vi erbjuder bland annat filmvisning, bingo, högläsning, frågesporter samt sång och musikstunder.

Musik ges en stor plats som källa för gemenskap och glädje. I den vackra stensalen har vi regelbundet sång och musikstunder. Gamla välbekanta melodier kan stimulera och öppna dörrar till glada känslor.

Individanpassad verksamhet

Verksamheten kännetecknas av hög kompetens inom de olika yrkeskategorierna. All personal arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där målsättningen är att se dig som individ och ta hänsyn till dina fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Vår målsättning är att ge en god individanpassad omvårdnad och stimulans med kompetent personal som tillvaratar dina intressen och behov.

För dig som närstående

Vid tecken på luftvägsinfektion eller andra influensasymptom avråder vi besök, eftersom smittspridning med dessa typer av luftvägsinfektioner kan vara livshotande för våra boende.

Vi tillämpar kontaktmannaskap vilket innebär att varje boende har en egen kontaktperson som har en närmare kontakt med den boende.

När du flyttar in upprättar du och /eller dina närstående, din kontaktperson tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur din omvårdnad ska skötas.

Vi  anordnar anhörigträffar för samvaro, information och diskussion kring verksamheten. Inbjudan kommer via mail eller vanlig post och tid för träffen anslås på plats.