Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Storkalmar

Storkalmar är ett vård- och omsorgsboende för äldre med demensinriktning och drivs av Danderyds kommun. Storkalmar är ett litet och gemytligt boende. Här får du vård och omsorg anpassad efter dina behov, god mat och stimulerande aktiviteter.

Om Storkalmar

Boendet har 16 lägenheter som är fördelade på två boendeavdelningar. Storkalmar har en stor trädgård med uteplats och är beläget i lugnt villaområde i Djursholm med grönskande trädgårdar.

Lägenheter

Lägenheterna är cirka 30 kvadratmeter stora och är utrustade med trinettkök med kylskåp samt rymlig garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm ingår. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar du med dina egna möbler och saker.

Måltider och traditioner 

Här får du klassisk svensk husmanskost på äkta råvaror. Maträtterna varieras efter säsong. Vi samarbetar med en dietist som näringsberikar måltiderna. Det finns också specialkost.

Vi uppmärksammar högtider såsom påsk, midsommar och jul då vi pyntar och serverar traditionell mat för den högtiden.

Aktiviteter

Du får som boende på Storkalmar tillsammans med andra boende, ta del av aktiviteter. Flera gånger i veckan kan du delta i aktiviteter på för- och eftermiddag som sittgymnastik, högläsning, handträning och filmvisning med snacks.

Då och då kommer musiker och underhåller oss vilket är mycket uppskattat. Svenska kyrkan kommer och håller andakt för de som önskar.

Hälso- och sjukvård

På Storkalmar finns en sjuksköterska tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och fysioterapeut finns tillgängliga för verksamheten under vardagar. Verksamheten har tillgång till dietist. Husläkare besöker verksamheten varje vecka och vid behov, där du kan lista sig.

Personal

Hos oss möter du personal som är kunnig och erfaren. Vi lägger stor vikt vid att du ska få ett gott bemötande och uppleva att du får god omsorg.

När du flyttar in får du en egen kontaktman som du har extra kontakt med. Tillsammans skapar du, eventuellt dina anhöriga och kontaktmannen en genomförandeplan som beskriver hur din omvårdnad ska skötas.

Anhörig

Du som är anhörig är oftast involverade i din närståendes flytt till ett vård- och omsorgsboende. Precis som för den äldre som flyttar in är det viktigt att du får ett bra samarbete med personalen. Du och den boende är delaktiga i verksamhetens utveckling och beslut. Ni är representerade i matråd och förtroenderåd. Boende- och anhörigträffar genomförs två gånger per år.

Du kan alltid vända dig till din närståendes kontaktman på boendet om du har frågor. Gäller det medicinska frågor, vänd dig till sjuksköterskan.

Hitta hit

Danderydsvägen 95, Djursholm

Storkalmar har parkeringsplatser för besökande. Från Mörby centrum går bussar till Lillkalmarvägen, och du når Storkalmar efter ca 3 minuters promenad.

Du kan även ta Roslagsbanan till Östberga station och promenera 10 minuter till boendet.

Kvalitet 

Vi lägger stor vikt vid att främja och prioritera vårt systematiska kvalitetsarbete genom kontinuerlig kompetensutveckling för personalen. Syftet är att skapa en god och trygg omsorg för dig som boende.

Verksamhetens mål är att ge service och insatser till boende som är av hög kvalitet, som är förebyggande och hälsofrämjande. Vi säkerställer arbetssätt enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och arbetar med ständiga förbättringar.

Du som bor på våra boenden och dina anhöriga involveras i vårdbesluten. Den feedback vi får används i förbättringsarbetet. Regelbundna kvalitetsmöten i verksamheten används för att granska resultat av uppföljningar och för analys av inrapporterade avvikelser liksom synpunkter och klagomål.

Synpunkter och klagomål

I Danderyds kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att ta emot dina synpunkter och klagomål på ett positivt sätt och vi återkommer med svar till dig i de fall du lämnat dina fullständiga kontaktuppgifter. När blanketten inkommer till verksamheten behandlar ansvarig person synpunkten/klagomålet, och återkopplar till dig.

Storkalmar Blankett synpunkter klagomål.docx

Verksamhetschef

Fakta

Inriktning: Demens
Lokaler:2 våningsplan med 16 lägenheter
Lägenheter: 30-34 kvm.
Trädgård: uteplats och stora grönytor.