Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Storkalmar

När vädret tillåter serveras kaffe ute på gården.

Storkalmars vård- och omsorgsboende är ett litet och gemytligt boende för 16 personer med demenssjukdom.

Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta för samhällspridning i Sverige av Sars-CoV-2 viruset som orsakar sjukdomen Covid-19.

För att skydda din närstående som bor hos oss inför vi besöksstopp på boendet. Besöksstoppet gäller omedelbart och tills vidare.

 Detta är en försiktighetsåtgärd för att inte få in smittan hos oss. Det är särskilt viktigt då våra omsorgstagare tillhör en känslig riskgrupp. 

Se telefonnummer till avdelningarna så hjälper vi Er och Din närstående att komma i kontakt med varandra.

– tack för visad hänsyn

2020-03-23

Vi vill informera om hur vi arbetar för att skydda de äldre inom egen regis boende från både COVID-19 och andra smittor.

 • All personal har genomgått utbildning i basala hygienrutiner.
 • Sjuksköterska gör kontroller att all personal följer basala hygienrutiner
 • All personal måste sprita av sina händer med desinfektionsmedel så fort de stiger in på boendet.  
 • Desinfektionsmedel finns på alla avdelningar. Vi har tillgång till skyddsutrustning
 • Personal som har feber eller symptom på luftvägssjukdom uppmanas att stanna hemma
 • Vi har besöks-stopp för alla, utom för de som absolut måste in i lokalerna. T.ex har vi satt brevlådorna på utsidan av huset.
 • Om någon av de boende drabbas av akut infektionsinsjuknande med feber ≥ 38 grader och/eller luftvägssymtom utan känd orsak fattar läkaren beslut att ta prov för COVID-19
 • Under tiden som vi väntar på svar kommer den boende som uppvisar dessa symptom få stanna i sin lägenhet och blir omskött av en utsedd personal. Vi bedriver då s.k. Kohortvård (liknande som vid vinterkräksjuka, Calicivirus)
 • Vi kommer inte att meddela alla anhöriga om en boende blir sjuk oavsett av vilken orsak. Endast de anhöriga till den som är sjuk kommer att informeras. Enligt sekretess.
 • Vi följer folkhälsomyndighetens och vårdguidens rekommendationer https://www.folkhalsomyndigheten.se/
 • https://www.1177.se/Stockholm/

 

                               

                                 Danderyd Kommun

                          Senior Direkt är en tjänst med ett

                          direktnummer till äldreomsorgen.

                    Känner du dig orolig, ensam eller full av frågor och

                   behöver någon att prata med i rådande situation?

                    Ring oss på seniordirekt, vi finns till för dig!

                      Ring 08-568 910 00 mellan 09.00-16.30

                       Catherine Berglund och Mikael Nylander

                                   - anhörigkonsulenter

                                  danderyd.se/seniordirekt

 

Lummiga trädgårdar

Storkalmar ligger i ett villakvarter i Djursholm och är omgärdat av lummiga trädgårdar. Det är goda kommunikationer med buss och nära till Roslagsbanan. 

Storkalmars vård- och omsorgsboende drivs av Danderyds kommun. Vi har kontinuerlig utbildning och handledning av personalen. Vi arbetar utifrån de "Nationella riktlinjerna för demensvård" och "Nollvisonen".

16 lägenheter

Storkalmar inrymmer 16 lägenheter fördelade på två plan. På varje våning finns kök och matrum. Varje lägenhet är på 30 kvm och har en rymlig dusch med toalett. Det finns rörelselarm i varje lägenhet.

Aktiviteter varje dag

Varje dag anordnar vi någon aktivitet. Det kan vara gymnastik, promenader, sång, utevistelse och musik. Hårfrisörska och fotvård kan erbjudas.

Hemlagad husmanskost

Vi lagar all mat från grunden, huvudsakligen husmanskost.

Vi serverar frukost, lunch, kaffe, middag och kvällskaffe. Du kan alltid få mellanmål. Måltiderna följer årets växlingar och traditioner.

 

För dig som närstående

Vi tillämpar kontaktmannaskap vilket innebär att varje boende har en egen kontaktperson som har en närmare kontakt med den boende.

När du flyttar in upprättar du och /eller dina närstående, din kontaktperson tillsammans en genomförandeplan som beskriver hur din omvårdnad ska utföras.

Vi  anordnar anhörigträffar för samvaro, information och diskussion kring verksamheten. Inbjudan kommer via mail, hemsidan eller vanlig post och tid för träffen anslås på plats.