Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vårt arbetssätt och personal

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Det är också viktigt att du känner att du får vara med och bestämma hur vårt stöd till dig ska vara upplagt.

Efter att du har fått ett beslut om LSS från din handläggare i kommunen, kommer du att bli kontaktad av en representant från oss. Om du har fått ett beslut från Försäkringskassan hör du själv av dig till oss, gärna så snart som möjligt.

Vi har tre månader på oss att verkställa beslutet, men vi kommer förstås att arbeta för att så fort som möjligt hitta ett upplägg som passar dig.

Rekrytering och matchning

När vi ska utse den person som ska ge stöd och service till just dig, sker det i samråd med dig. Det innebär att du får vara med och bestämma.

Vi kommer att presentera en av våra duktiga och engagerade medarbetare för dig, och om du känner dig trygg med denne går vi vidare med introduktionen. Vi går då, tillsammans med dig, igenom dina rutiner och de områden som du behöver stöd inom.

Vi vill ha en kontinuitet i vår verksamhet, eftersom vi tror att det gynnar både dig och vår personal. Vårt mål är därför att du så långt som möjligt ska få stöd av en och samma person från oss.

Genomförande

Tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan utifrån dina mål och önskningar. Där skriver vi ned vilka arbetsuppgifter den personliga assistenten, ledsagaren, avlösaren eller kontaktpersonen ska utföra.

Vår medarbetare kommer att följa denna plan i sitt dagliga arbete. Genomförandeplanen kommer också att följas upp regelbundet.

Vår personal

När du anlitar Personlig assistans Danderyd tar vi det formella arbetsgivaransvaret för din eller dina personliga assistenter, ledsagare, avlösare och kontaktpersoner. Det innebär att vi då ansvarar för bland annat rekrytering, lönesättning, ledigheter, semestervikarier, arbetsmiljö och fortbildning.

Vi begär vi alltid utdrag ur belastningsregistret innan en medarbetare kan bli aktuell för en tjänst hos oss och alla våra medarbetare har tystnadsplikt både under och efter anställningen eller uppdraget.