Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Personlig assistans

Vi hjälper dig med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson. Här kan du läsa mer om vad som ingår i dessa stöd.

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till dig med funktionsnedsättning av ett begränsat antal personliga assistenter.

Assistansersättning

Är ditt behov av stöd och service mer än 20 timmar/vecka kan du ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en personlig service, anpassad efter dina individuella behov, som ska underlätta för dig att delta i samhällslivet. Du kan få stöd av en ledsagare att ta dig till och från aktiviteter, för att besöka vänner eller delta i kulturlivet.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som gör det lättare att leva ett självständigt liv och som minskar risken för social isolering. Du kan bland annat få hjälp att delta i fritidsaktiviteter och få råd i olika vardagssituationer.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är ett stöd som sker i ditt hem eller dess närområde. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan få hjälpa av en avlösare, till exempel för att kunna ägna sig åt barnets syskon.

Mer om personlig assistans

Vårt arbetssätt och personal

Kontakta Personlig assistans