Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

LSS i egen regi

Danderyds kommun erbjuder stöd och service till personer som har fått beslut om LSS, det vill säga enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi erbjuder både boenden, personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktpersoner och daglig verksamhet.

Vi vill att du ska vara med och bestämma

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss. Det är viktigt för oss att du känner att du får vara med och bestämma hur vårt stöd till dig ska vara upplagt, detta gör du genom din individuella genomförandeplan.

Läs mer om vilket stöd du kan få