Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Portfolio

Verksamhet för ungdomar som är nya i Sverige

En verksamhet för nyanlända ungdomar i kommunen där vi erbjuder en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang i lärmiljöer ur ett salutogent perspektiv.   

Verksamheten har Fribergagården som bas och bedrivs av ungdomskoordinatorerna i samarbete med Fribergagårdens personal. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett tryggt forum för ungdomarna där de kan lära känna nya vänner och trygga vuxna. Kostnadsfria aktiviteter erbjuds och middag äts tillsammans vid varje tillfälle. Samarbeten sker även med andra interna och externa aktörer såsom Fryshuset, kommunens skolor och bibliotek.

Kontaktperson för ungdomar

En verksamhet inriktad på individnivå i samarbete med Mörbys ungdomsmottagning.

I kommunen finns det en del ungdomar som är i behov av en extra vuxen i livet. Det kan bland annat handla om att individen har det tufft hemma, inte har så stor umgängeskrets eller att ungdomen allmänt mår dåligt och behöver därför stöd.

Verksamheten utformas utifrån ungdomens behov och önskemål. Det kan till exempel innebära att en utav våra ungdomskoordinatorer träffar ungdomen en gång i veckan och tar en promenad, en fika eller hittar på en aktivitet. Detta kan förhoppningvis leda till att ungdomen känner att det finns stöd och hjälp från vuxenvärlden och en känsla av att kunna ha en extra vuxen i sitt liv som den kan vända sig till och bygga upp förtroende och tillit till.

Metodstöd Innovationsguiden

För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra ungdomar. Vi behöver också skapa nya och smartare samhällstjänster.

Innovationsguiden är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Genom att använda Innovationsguiden kommer vi att få insikter om ungdomarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och engagerande process där vi tar fram idéer som sedan testas. Processen gör det lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för att idéer ska bli verklighet och spridas.

När vi använder oss utav Innovationsguiden:
• förstår vi utmaningen ur användarens perspektiv
• förstår vi vad som skapar ett värde för användaren och om vi verkligen löser ”rätt” problem
• arbetar vi fram tjänster och processer som används och uppskattas av användaren

Workshops

Vi träffar eleverna i deras skolmiljö där vi håller i olika workshops, bland annat på ämnet mobbning, grupptryck och ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel). Utefter de behov som finns arbetar vi med eleverna kring detta.

I arbetet med eleverna används bland annat en metod inom Tjänstedesign som heter Innovationsguiden. Det är ett metodstöd för att utveckla innovativa lösningar där eleven står i fokus. Metoden utgår ifrån förståelse för elevens behov och upplevelser. Att lyssna på och ta till vara på elevens ord är centralt i vårt arbete, varje pass utformas med hänsyn till behovet hos eleven och gruppen.

Torsdagsträffar – stödverksamhet

Många ungdomar som har det jobbigt hemma får ta ett alldeles för stort ansvar för vuxna i sin närhet. Därför blir det viktigt att få vila från den miljön ibland och känna att det finns en trygg plats att gå till.

En stödverksamhet för ungdomar mellan 12-18 år som har en jobbig hemsituation, exempelvis på grund av psykisk ohälsa, missbruk eller en ansträngd ekonomi inom familjen. Verksamheten håller till i mysiga och avskilda lokaler där ungdomarna ges möjlighet att få en paus hemifrån en kväll i veckan. Gratis middag serveras, läxhjälp erbjuds samt olika aktiviteter i form av kreativt skapande, tv-spel och film.

Podcast för ungdomar

En podcast som riktar sig till ungdomar med ämnen som berör och engagerar. De ämnen som tas upp är utifrån vad ungdomarna själva har önskat.

Istället för att söka svar på annat håll eller att tex prata med sin förälder kring vissa ämnen som kan kännas jobbiga att ta upp, så kan ungdomar vända sig till denna podcast och få svar.

Podden ska sprida kunskap och viktiga budskap till kommuninvånarna i Danderyd, men den är förstås även till för att underhålla!

Vattenläger i Stocksunds hamn

Vattendaglägret i Stocksunds hamn har pågått i ca 20 år i vår regi och riktar sig till åk 4-7. Det har under alla år varit en oerhört uppskattad verksamhet och är fullsatt år efter år och många deltagare återkommer flera år i rad.

Varje år är det totalt 80st deltagare, maxgränsen är 40st/vecka.

Citat från föräldrar vars barn har deltagit på lägret

"Vill bara framföra ett stort tack till alla ledare o arrangörer av årets Vattenläger. Ni har överträffat alla förväntningar och min dotter har kvittrat som en lärka efter varje dag."

"Stort tack till ett mycket lyckat läger! Roliga aktiviteter, ”häng”, nya kompisar och framförallt bra stämning (inga hårda toner/mobbing).
Mycket lyckat! Hoppas på en upprepning nästa år.”

”Det här lägret blir ett minne för livet. Mina barn har sagt att de aldrig någonsin haft det så roligt som under denna vecka hos er!”

Träning för ungdomar med funktionsvariation

Träningspass för en grupp ungdomar med särskilda behov. Ungdomarna och dess personal utbildas inom kost & hälsa så att träning blir en del av ungdomarnas vardag. Träningen genomförs på Fribergagårdens gym, där får ungdomarna möjlighet att vistas i en ny miljö och där andra ungdomar vistas.

Passen är under ledning utav en ungdomskoordinator med en bakgrund som idrottslärare samt utbildning inom området träning för personer med funktionsvariation.

Stödchatt

Ungdomar går ofta runt och bär på en massa funderingar och har frågor som de inte alltid kan eller vill prata med någon vuxen om.

Därför erbjuder Ungt fokus ungdomskoordinatorer en stödchatt en kväll i veckan på Instagram och Snapchat. Ungdomarna får själva rösta fram vilket ämne som ska avhandlas, frågorna kan sedan skickas direkt till chatten eller anonymt till oss via appen Tellonym.

Uppsökande arbete

Genom att möta ungdomar på olika arenor i deras vardag, skapas ett naturligt relationsbygge vilket ger goda förutsättningar till en ökad kunskap och insikt om den lokala ungdomskulturen. Då skapas en möjlighet att fånga upp eventuell oro gällande enskilda individer, olika grupperingar eller allmänna tendenser och trender bland ungdomarna på ett effektivt sätt.

Det uppsökande arbete sker både dag- och kvällstid samt under helgkvällar. Då finns vi på skolor, fritidsgårdar, fritidsanläggningar, gator, torg och andra relevanta platser där ungdomarna befinner sig. Så även i den digitala världen på sociala medier.