Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Bra att ha-länkar

Här finner ni länkar som kan vara bra att ha i olika situationer, både för information och för direkt stöd.

Alkohol, narkotika och tobak

Tonårsparlören - IQ

Här hittar du fakta och tips som gör det lite lättare att prata om alkohol med din tonåring.

Tonarsparloren

Cannabishjälpen

Här finns relevant fakta kring Cannabis, och möjligheten att ställa frågor och få professionellt stöd.

Cannabishjalpen

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar.

Folkhälsomyndigheten 

 

Internet

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen stärker kunskapen kring bedrägerier, nätfiske, falska nyheter och andra frågor som rör säkerhet på nätet.

Internetstiftelsen

Mediemyndigheten

Här finns tips och råd om hur du kan prata om digitala mötesplatser med barn och unga.

Mediemyndigheten

 

Psykisk ohälsa

Mind

Minds stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Mind

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Suicide Zero

Trygga barnen

Trygga barnen finns för dig som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. 

Tryggabarnen

 

Övrigt

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Attention

BRIS - Barnens rätt i samhället

Bris erbjuder stöd och information till både barn och vuxna.

Bris