Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Föräldravandring

Ungdomskoordninatorerna ansvarar för kommunens föräldravandringar som sker i samarbete med högstadieskolornas föräldraföreningar.

Föräldravandring vårterminen 2024

Fältperioden sträcker sig från valborg till höstlovet. Vi finns då ute under på fredagar kl 14:00-00:00 och lördagar 18:00-00:00. På Facebook och Instagram uppdaterar vi vilka som är i tjänst under helgerna. 

Ungdomskoordinatorernas Facebook

Ungdomskoordinatorernas Instagram

Datum

 • Fredag 3 maj
 • Lördag 4 maj
 • Fredag 10 maj
 • Lördag 11 maj
 • Fredag 17 maj
 • Lördag 18 maj
 • Fredag 24 maj
 • Lördag 25 maj
 • Fredag 31 maj
 • Lördag 1 juni
 • Fredag 7 juni 
 • Lördag 8 juni
 • Fredag 14 juni
 • Lördag 15 juni

Samtliga tillfällen inleds med samling på Demo kultur- och aktivitetshus, Mörbyhöjden 24, kl 19:30.

Hur fungerar det? 

Innan föräldravandringen: 

 • Föräldrarna får träffa ungdomskoordinatorerna
 • Föräldrarna får information om den nuvarande lokala ungdomskulturen
 • Geografisk uppdatering om vilka platser som är särskilt intressant att beakta utifrån ungas rörelsemönster i kommunen. 
 • Möjlighet att få svar på eventuella frågor och funderingar
 • Gula jackor som utgör en relationsskapande trygghet i mötet med ungdomar. 

Under föräldravandringen: 

 • Ungdomskoordinatorerna finns tillgängliga för konkreta råd och stöd, och är även beredda på att ta över om situationen så kräver.  
 • Kontakt etableras mellan föräldrarna och fältarbetarna, som är värdefull för båda parter för det pågående och framtida preventionsarbetet. 
 • Föräldrar får ökad insikt i hur ungdomssituationen fungerar och ser ut. 

Efter föräldravandringen: 

 • Eventuella händelser som skett under kvällen följs upp av fältarbetarna, i form av exempelvis kontakt med vårdnadshavare, orosanmälningar eller personliga samtal med aktuella ungdomar. 
 • Händelser noteras och sammanställs över tid för att kunna se mönster och tendenser att arbeta med framöver. 

Från valborgshelgen finns de ungdomskoordinatorer som fältar ute i kommunen för att se att ungdomarna har det bra. Föräldravandringen drar igång och likaså vårt fältarbete under kommande helger fram till skolavslutningsveckan.

Kontaktuppgifter till de fältande ungdomskoordinatorerna hittar ni här

 

Kontakta Ungdomskoordinatorerna