Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

UNGT FOKUS - för Danderyds barn och unga

Ungt Fokus är kommunens fritidsverksamhet, bestående av tre samverkande enheter; Ungdomskoordinatorerna, Ung Träffpunkt, och Demo kultur- och aktivitetshus.

Sommarlov

Om du undrar vad som händer i kommunen för våra barn och unga under sommarlovet är det hit du ska kolla! Vi erbjuder bland annat ett flertal olika dagläger för dig mellan 11-18 år. Följ länken nedan för mer information.

Sommarlovsinfo

UNGDOMSKOLLEN - Ungdomschefen informerar

Ungdomskollen: en digital serie till föräldrar i Danderyds kommun. I detta avsnitt presenterar ungdomschefen Petronella Borseman bakgrunden till Ungdomskollen.

Här kan ni se resterande avsnitt

Ungt Fokus Portfolio

Här kan ni läsa om tidigare projekt vi genomfört i Ungt Fokus, som har hjälp forma organisationen till det den är idag, samt visar upp vilken typ av större projekt vi gör.

Portfolio - Ungt Fokus