Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

UNGT FOKUS - för att våra ungdomar ska må bra

Ungt fokus består av flera delar; kommunens fritidsgårdar, ungdomskoordinatorer som arbetar inom den uppsökande verksamheten, fritidsutvecklare samt LSS som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsvariation. . Vi finns till för kommunens ungdomar för att bidra med trygghet, god hälsa och en meningsfull fritid.

Vad tänker och drömmer våra ungdomar om?

I projektet Danderyd lyssnar har gymnasieungdomar i Danderys kommun själva fått skildra sin värld, sina tankar och sina röster mot vuxenvärlden. De har tagit sig tid att berätta. Nu måste vi vuxna ta oss tid att lyssna.

Hur är relationen till alkohol?

Grupptrycket kring alkohol kan vara stort, både på fester och utanför. Hur hanterar ungdomarna grupptryck, vad känner och tänker de kring ämnet?

Vad gör grupptryck med en ung människa?

Grupptryck kan skapa en stor stress hos många ungdomar. Behöver man ha en hemmafest för att bli populär? Vad är det som gör att det är svårt att säga nej? Att stå på sig? Projektet Danderyd lyssnar ha fått Danderyds gymnasieungdomar att öppna sig och berätta sina historier. Berättelser som lär oss mycket, om vi bara tar oss tid att lyssna.

Ensam är inte stark. I nätverket Ungt fokus är alla verksamheter viktiga för att bidra till att våra ungdomar mår bra.
Vi vuxna måste lyssna och våga fånga våra ungdomars tankar, drömmar och rädslor.

Löparrundan - en ljudberättelse

Många tankar hinner snurra i huvudet under en löparrunda. Eller är det rentav så att det är verkligheten och själva livet i sig som är som en löparrunda? Lyssna till en ljudberättelse skapad av gymnnasieungdomar i Danderyd under projektet Danderyd lyssnar.

Den bästa känslan - en ljudberättelse

Vad gör våra ungdomar lyckliga? Vad känner dem när de är glada, upprymda och fulla av framtidstro och hopp? Lyssna till en ljudberättelse skapad av gymnasieungdomar i Danderyd under projektet Danderyd lyssnar.

All denna stress - en ljudberättelse

Vad är det som stressar våra ungdomar? Är det något specifikt eller många saker tillsammans? Lyssna till en ljudberättelse skapad av gymnasieungdomar i Danderyd under projektet Danderyd lyssnar.

Föräldravandringar

Här berättar vi om hur föräldravandringarna i Danderyd går till.