Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Ungdomskoordinatorer

Ungdomskoordinatorerna är Ungt Fokus uppsökande och fältande verksamhet. Våra ungdomskoordinatorer jobbar bland annat med olika workshops och kampanjer i Danderyds grundskolor och gymnasieskolor, kartläggning och behovsanalyser, och mycket mer.

ANDTS, nätet och psykisk hälsa

Nedan finns olika foldrar angående ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, och spelmissbruk), nätet, och psykisk hälsa hos unga.

Stockholmsenkäten - Ungdomskollen

Denna livsstilsstudie ligger till stor grund för vårt arbete gällande motverkningen av ungas användning av alkohol, narkotika, doping, tobak och spelmissbruk (ANDTS). 

Läs mer här 

Nätkollen

Detta är en föräldraguide som är framtagen av oss i Ungt Fokus i samarbete med Socialförvaltningen. Den syftar till att du som förälder ska unna öka din kunskap om olika sociala medier, och vad som händer där. 

Läs mer här 

Psykisk hälsa - Varför mår unga som de gör? 

Denna folder undersöker och belyser vilka olika risk- och skyddsfaktorer som finns gällande barn och ungas psykiska hälsa. 

Läs mer här 

Föräldravandring

Ungdomskoordninatorerna ansvarar för kommunens föräldravandringar som sker i samarbete med högstadieskolornas föräldraföreningar.

Läs mer här 

 

Kontakta Ungdomskoordinatorerna

Kontakt - Fält

Under fältperioden, som sträcker sig från valborg till höstlovet, finns vi ute på fredagar 15:00-00:00, och lördagar 17:00-00:00, samt vardagkvällar efter behov. Nedan finner ni kontaktuppgifter till fältpersonalen: 

Fredrik Bergström: 073-807 03 46

Linnéa Annerud: 070-087 02 79

Rabab Ghoul: 070-087 02 73

Simon Esséus: 070-087 02 99

Gemensamt nummer: 08-568 916 58