Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Psykisk hälsa - Varför mår unga som de gör?

Det finns flera tecken på att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att ligga på höga nivåer. Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm har därför valt att tillsammans med forskare få bättre kunskap om hur psykiska besvär kan kopplas till olika risk- och skyddsfaktorer.

En kvantitativ analys av enkätsvar från elever i årskurs 9 samt djupintervjuer med ungdomar från de fyra kommunerna har genomförts. Studien ger en del svar på vilka skyddsfaktorer på lokal nivå som kan stärka  den psykiska hälsan, och som därför bör främjas.

Med ökad förståelse och kunskap kring dessa faktorer skapas goda förutsättningar för att fler ungdomar ska utveckla en god hälsa.

Några ungdomar berättar

(Ungdomarna som medverkar i filmen är skådespelare, men berättelserna är autentiska.)

Läs mer här:

Folder om rapporten (Fyrklövern)

Läs rapporten i sin helhet

Kontakta Ungdomskoordinatorerna