Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Stockholmsenkäten - Ungdomskollen

Stockholmsenkäten är namnet på den livsstilsstudie som Danderyds kommun tillsammans med 22 andra Stockholmskommuner använder som mätverktyg på ungdomars fritidsvanor, upplevda trygghet och välbefinnande. ​

Enkäten genomförs vartannat år av elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2, resultaten jämförs på länsnivå såväl som över tid i hemkommunen och skolkommun.

Utifrån Stockholmsenkäten har vi skapat Ungdomskollen där vi på ett överskådligt sätt har brutit ned delar såsom alkohol, narkotika och psykisk ohälsa. Vi har även gjort våra egna reflektioner över varje område.

Resultat Danderyd 2022

Stockholmsenkäten

Ungdomskollen 2022

Ta del av ungdomskollen i filmformat

För att göra innehållet lite lättare att ta del av har vi valt att även presentera innehållet i form av videoklipp: 

Kontakta Ungdomskoordinatorerna