Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Test test

Testar att skriva ingressen här

Brödtexten kommer sedan med mer informativ text.

Rubrik stor

rubrikstorleken hittar jag under format

Rubrik mellan

Rubrik mindre

Vilket stöd kan du få?

mejla till:

maria.grahs@danderyd.se

eller 

maria

Rätt till modersmålsundervisning
Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan. Här kan du läsa om vad som gäller kring modersmålsundervisning.

Vad är modersmålsundervisning?

Vad är modersmålsundervisning?

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till kunskapskraven i kursplanen eller ämnesplanen.

Källor:  Kurs- och ämnesplanerna i modersmål.

Kursplaner för grundskolan

Kursplaner för grundsärskolan

Kursplaner för specialskolan

Länk, försäkringskassan

Mina favoritdjur

  • Katt
  • Hund
  • Häst

Brandrutin