Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Stipendiater 2024

Här presenteras alla stipendiater som kultur- och fritidsnämnden valt att uppmärksamma 2024.

Kulturstipendiater 2024

Totalt fjorton ungdomar tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium 2024. Stipendiaterna får dela på 50 000 kronor.

Mara Brusis, scenkonst/dans – 8 000 kr

Kulturstipendiaten Mara Brusis dansar.

Ur juryns motivering:

Danderyd kommuns kulturstipendiums högsta utmärkelse går till Mara Brusis. Mara har en väldigt fin tåteknik och behärskar svårigheten i balett-tekniken i den repertoar som hon visade för juryn. Hon har mycket fin scennärvaro och bra ”timing” med musiken i sitt dansframförande. Mara visar potential att i framtiden ingå i Europas balettkompanier som professionell balettdansös.

Ella Bielke, konst/måleri – 5 000 kr

Ur juryns motivering:

Medvetet och avancerat måleri. Du har nått väldigt långt med ett eget tydligt manér och skickligt måleri. Det ska bli mycket spännande att se vart ditt måleri tar vägen framöver.

Linnea Elmlund, konst/akvarell, blandteknik, digitalkonst – 5 000 kr

Ur juryns motivering:

Fantastisk roligt att se din upptäckarglädje i ditt skapande och härligt sprudlande fantasi! Kul att du vill pröva och testa digital teknik men glöm inte penseln och pennan i ditt fortsatta konstnärskap.

Flora Lunding konst/måleri – 5 000 kr

Ur juryns motivering:

Flora, du skall verkligen känna dig stolt över din teknik och ditt måleri. Dina målningar är välkomponerade och behagliga att se på, Du har en säker och känslig färgbehandling och underligt nog så passar Edgar bra in i bilden. Du har även stor säkerhet när det gäller kroki - den svåra konsten att avbilda den mänskliga kroppen.

Övriga stipendiater

Adam Berg, musik/sång – 4 000 kr

Folke Delin, musik/gitarr sång – 3 000 kr

Carolina Falkenberg, musik/flöjt – 3 000 kr

Alice Gellerhed, konst/måleri – 3 000 kr

Emilia Liu, musik/fiol – 3 000 kr

Lea Thelander Jacobson, konst/måleri – 3 000 kr

Fabian Beerman, musik/musikproduktion – 2 000 kr

Evelyn Qui Hörnquist, musik/piano – 2 000 kr

Samanta Smilga, konst/film – 2 000 kr

Elin Sjöberg, konst/måleri – 2 000 kr

Alla motiveringar

Läs alla motiveringar för årets kulturstipendiater här

Hedersplakett för kulturgärning 2024

Danderyds kommuns hedersplakett för kulturell gärning tilldelas Suzanne Åkerhielm.

Suzanne Åkerhielm i Danderydsdräkten.

Juryns motivering: 

Suzanne Åkerhielm tilldelas Danderyds kommuns hedersplakett för sitt enastående engagemang med arbetet att bevara Danderydsdräkten. Dräkten, som i år fyller 70 år, är en del av Danderyds gemensamma kulturarv och Suzanne Åkerhielms professionella angreppssätt och forskning, med målet att ge ut en bok, bidrar till att bevara kunskapen om Danderydsdräkten.

Genom att återstarta sockendräktskommittén binder hon samman historien med nutid och skapar en grund för kommande generationer och ett långsiktigt bevarande av Danderyds lokala dräkt.

Ungdomsledarstipendiater 2024

Årets ungdomsledarstipendium tilldelas Ella Haglind, Danderyds tennisklubb, och Alexander Silén, Djursholms golfklubb. Stipendiaterna delar på 15 000 kr.

Juryns motiveringar: 

Ella Haglind har ett stort engagemang och glöd i sin roll som tränare. Hon tar initiativ och återkopplar på ett fint sätt till barn och vårdnadshavare. Ella är lyhörd och ser alla barn och deras behov. Högt som lågt. Ella visar trygghet och glädje både på och utanför banan.

Alexander Silén är en driven, ambitiös och initiativrik ungdomsledare som sätter fin prägel på klubbens ungdomsverksamhet. Alexander är en nyckelperson i klubbens femton personer stora ungdomsledargrupp. Alexander har en förmåga att lösa situationer och ta hand om barnen på ett föredömligt sätt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.