Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Fritidsträffen

Fritidsträffen är en inskriven KTT verksamhet för LSS-berättigade 12-21 åringar. Vårt största fokus ligger på social träning och integrering, utifrån vardera ungdoms individuella behov och genomförandeplan.

Veckoschema VT24

  • Måndag: Interaktiva lekar utifrån videoklipp på URplay
  • Tisdag: Bingo tillsammans med Ungdomscentrum (valfritt)
  • Onsdag: Läsfrämjande kulturprojekt i samverkan med Danderyds Bibliotek, samt mini-quiz tillsammans med Ungdomscentrum.  
  • Torsdag: Dans
  • Fredag: Socialiseringslekar

Vi serverar varierat mellis ca 15:00 varje dag. 

Kontakt

073-078 33 90 

fritidstraffen@danderyd.se