Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Internationalisering

Vi har glädjen att informera om att Fribergaskolan har blivit en ackrediterad Erasmusskola, vilket kommer att underlätta skolans fortsatta internationella utbyten med bl a Spanien, Tyskland och Frankrike. Fribergaskolan kommer också att kunna delta i nya projekt inom ramen för Erasmus.

Ett av Fribergaskolans prioriterade mål är, i enlighet med läroplan, internationalisering. ”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang” står det i läroplanen för de obligatoriska skolformerna.
Internationalisering är ett självklart inslag i Fribergaskolan som har en lång tradition av internationellt utbyte. Under åren har ett omfattande kontaktnät byggts upp som erbjuder elever rika möjligheter till internationella erfarenheter i Frankrike, Spanien och Tyskland. Det yttrar sig för våra elever i ett omfattande studerandeutbyte, framförallt med Spanien. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för en framtida global arbetsmarknad.
På Fribergaskolan undervisar både svenska och utländska lärare.
Erfarenheter visar att elever som deltar i Fribergaskolans internationella utbyten, når bättre resultat i språk, blir mer motiverade till skolarbetet och får ökat självförtroende.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.