Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Sjukhusskolan

Sjukhusskolan är en resurs för de barn som under en längre tid befinner sig på sjukhus. På Danderyds sjukhus, Mandometerkliniken arbetar en lärare med elever som går i grundskolan eller gymnasiet och är inskrivna för vård.

Elever som vårdas på sjukhus och inte kan delta i vanligt skolarbete har rätt till sjukhusundervisning. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som elev inte kan delta i på sin ordinarie skola.

Sjukhusskolan fungerar som en slags bro till hemskolan. Undervisningen anpassas efter elevernas förmåga och behov.  Den ska också ge trygghet, bidra till elevens tillfrisknande och minska oro inför det fortsatta lärandet. Undervisningen kan ske enskilt eller i grupp.

Kontakt till sjukhusskolans lärare:

sjukhusskolan.ds@danderyd.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.