Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Vår skolidé

 
 •  Vi indelar skolans elever i sju självständiga och välfungerande arbetslag, där eleven alltid står i centrum.
 • Vi är stolta över ”Fribergaandan”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.
 • Varje arbetslag har en arbetslagsledare som leder och fördelar arbetet inom AL.
 • Vi främjar elevers ställningstagande i grundläggande demokratiska värderingar som alla människors lika värde genom ständigt återkommande diskussioner och teman.
 • Vi förbereder elever för aktivt deltagande i samhällslivet genom många utflykter i vår omvärld.
 • Vi har stark internationell profil och arrangerar utbyten med skolor i Spanien och studieresa till Tyskland.
 • Vi erbjuder specialundervisning, individuellt eller integrerad, med nära anknytning till de olika arbetslagen.
 • Vi serverar goda skolluncher lagad med omsorg i vårt eget skolkök.
 • Vi är en musicerande skola, där mer än hälften av eleverna är aktiva i någon av skolans körer.
 • Vi anser att samarbetet mellan hem och skola är oerhört viktigt, därför har vi Vklass, ett webbaserat kommunikationssystem, där berörda elever, föräldrar och personal dagligen kan följa skolarbetet.
 • Vi stöttar elevernas utveckling genom ett aktivt mentorskap.
 • Vi motverkar aktivt mobbning och främjar trivsel genom kamratstödjare i varje klass.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.