Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

E-tjänster för förtroendevalda

Här finns e-tjänster och blanketter för dig som är förtroendevald i Danderyds kommun.

Nyanmälan samt ändring av personuppgifter

Här nyanmäler eller ändrar du dina personuppgifter samt lämnar medgivande till publicering av vissa uppgifter på kommunens webbplats.

Om du inte har Bank-ID kan du använda denna blankett. Lämna den till din nämndsekreterare.

Nyanmälan eller ändring av personuppgifter för förtroendevalda

Arvodeskonto

Kontoanmälan i Nordea för utbetalning av arvoden:

www.nordea.se/anmalkonto

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Fyll i blanketten och lämna den till din nämndsekreterare. 

Ersättning förlorad arbetsinkomst samt förlorade förmåner

Avsluta uppdrag

Här anmäler du att du vill avsluta ett förtroendeuppdrag.