Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Politisk organisation

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. I fullmäktige sitter 51 ledamöter och 28 ersättare. Dessa är invalda av Danderyds kommuninvånare.

Klicka här för större bild

I Danderyds kommun finns 9 nämnder, inklusive kommunstyrelsen. Facknämnderna ansvarar för olika områden som till exempel äldreomsorg, skola och kultur. Nämnderna har arbets- eller beredningsutskott som bereder ärenden inför nämndens sammanträde. Ledamöter och ersättare i nämnderna beslutas av kommunfullmäktige.

I den politiska organisationen finns också revisorer, som arbetar på uppdrag av fullmäktige. De kommunala bolagen har förtroendevalda i styrelserna. Kommunens tre råd är samråds- och referensorgan och kan även tjäna som remissinstanser.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämnder

Kommunrevisionen

Kommunala bolag, stiftelser och donationer

Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala funktionshinderrådet

Sök förtroendevald

Sök förtroendevald