Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Läsplatta och appar

Som förtroendevald i Danderyds kommun får du låna en läsplatta så att du kan läsa sammanträdeshandlingar.

Du har en vårdplikt för läsplattan och förbinder dig att följa nedanstående regler och styrdokument om informationssäkerhet.

På läsplattan finns installerat appen Meetings+. Det är här som du kommer åt nämndens handlingar.

På läsplattan finns även apparna Teams, som används vid digitala sammanträden, och Outlook, för e-posthantering.

Läsplatta

Användning och regler

 • Läsplattan är avsedd att användas i samband med förtroendeuppdraget.
 • Då samtliga förtroendeuppdrag avslutas ska läsplattan omgående återlämnas till kommunen.
 • Det går inte att behålla och lösa ut läsplattan.
 • De appar/program som är förinstallerade av kommunen är de som ska användas.
 • Som förtroendevald företräder man kommunen och ska därför använda sig av ett sunt IT-beteende. Det är inte tillåtet att använda läsplattan för att nå pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller stötande/olagligt material.

Vårdplikt

 • Kommunen har ingen försäkring som kan användas vid förlust/skada av läsplattan.
 • Ersättningsskyldighet kan uppstå vid skada som beror på vårdslöst handhavande. 
 • Vid förlust av läsplattan ska en polisanmälan göras omedelbart och meddelande skickas till kommunstyrelsen@danderyd.se 
 • Du är ansvarig för att läsplattan med programvaror uppdateras i enlighet med de anvisningar som Danderyds kommun meddelar.

Säkerhet och dataskydd

 • Koder och lösenord ska förvaras så att de inte blir åtkomliga för andra.
 • Läsplattan har ett förinställt lösenord för skärmlås som består av sex tecken. Du kan själv när som helst byta till ett egenvalt lösenord.

Personuppgiftsansvar för förtroendevalda.pdf

Utbildning i informationssäkerhet (MSB:s webbplats)

Support

Om du har problem med själva läsplattan, kontrollera först att senaste iPadOS är installerat. Ett gammalt operativsystem kan göra att läsplattan och apparna slutar fungera.

Om du har kontrollerat ovanstående och problemet kvarstår, kontakta IT-support.

it-support@danderyd.se

Så här hittar du till IT-support

Meetings+

I appen Meetings+ kommer du åt kallelser, handlingar och protokoll för kommunfullmäktige och alla nämnder. Handlingar som är skyddade genom dataskyddsförordningen GDPR eller är sekretessbelagda kan endast ses via appen efter inloggning. Övriga handlingar kan läsas både i appen och via en vanlig webbläsare.

Du kan läsa och ladda ned handlingar inför sammanträdet. Det finns även funktioner för att göra anteckningar, dela anteckningar och ta del av andras anteckningar i en handling. 

Snabbguide Meetings+

Instruktionsfilm Meetings+

Support

Om du har problem med Meetings+, följ anvisningen nedan.

 • Kan inte logga in;
  - tänk på att inloggning i Meetings+ sker i appen på läsplattan, inte på webben (Mötesportalen)
  - har du matat in korrekta inloggningsuppgifter? Om du vill byta lösenord, kontakta din nämndsekreterare. 
 • Kan inte se min nämnd; kontakta din nämndsekreterare.
 • Andra problem med appen; kontrollera att du har senaste iPadOS installerat på läsplattan. Ett gammalt operativsystem kan göra att apparna inte fungerar.

Om du har kontrollerat ovanstående och problemet kvarstår, kontakta din nämndsekreterare.

Teams

Inom Danderyds kommun används Teams vid digitala möten. Teams-appen finns installerad på din läsplatta. Du kan även installera appen på din smarta telefon eller dator.

Instruktioner och tips på Microsofts webbplats

Anvisning för dig som ska delta på distans

Support

Om du behöver hjälp med Teams, kontakta IT-support.

it-support@danderyd.se

Så här hittar du till IT-support

Outlook

E-posten nås enklast genom Outlook-appen. Du kan även komma åt din e-post i en webbläsare via denna länk:

Logga in på e-post (Outlook)

Support

Om du behöver hjälp med Outlook, kontakta IT-support.

it-support@danderyd.se

Så här hittar du till IT-support

Övrig teknisk utrustning

Är du ordförande i nämnd, sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott eller har ett annat specifikt uppdrag så kan du ha rätt att låna dator, skrivare och/eller mobiltelefon. Läs mer om det här:

Riktlinjer för teknisk utrustning till förtroendevalda

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.