Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Arvoden och ersättningar

Arvodena regleras av kommunens arvodesreglemente.

Anmäl konto

Om du inte redan har anmält ett konto för utbetalning av arvoden så gör du det via länken nedan. Arbetsgivarnumret är 648623.

nordea.se/anmalkonto

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Om du ska yrka ersättning för förlorad arbetsinkomst, fyll i blanketten nedan. Du behöver styrka rätten till ersättning. Maximal dagsersättning fastställs i arvodesreglementet.

Anställd

Skicka ansökan till din nämndsekreterare. Bifoga kopia på lönespecifikation där inkomstbortfallet framgår.

Blankett - Ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade förmåner

Egenföretagare

För egna företagare och andra fria yrkesutövare vars förlust av arbetsinkomst ej kan fastställas utifrån verkställt löneavdrag, gäller att kommunstyrelsens arbetsutskott i varje enskilt fall fastställer ersättningsnivån. Nivån beräknas utifrån den förtroendevaldas uppgift om inkomst av aktiv näringsverksamhet under aktuellt kalenderår. Slutredovisning sker när självdeklarationen fastställts av skattemyndigheten. Slutredovisningen kan innebära att en skuld uppkommer för den förtroendevalda.

För att erhålla en ersättningsnivå för kalenderåret, mejla uppskattad inkomst av aktiv näringsverksamhet till din nämndsekreterare.

För att begära ersättning för visst tillfälle, skicka ifylld blankett till din nämndsekreterare.

Blankett - Ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade förmåner

Ersättning för utlägg

Du har rätt till ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen. Skicka datum, beskrivning och kvitto på utlägget till din nämndsekreterare.

Så hittar du din lönespecifikation 

Kommunen har digitala lönespecifikationer. För att få tillgång till din lönespecifikation och se ditt arvode behöver du vara registrerad på Kivra.

Har du Nordeas eller Swedbanks Internetbank anmäler du dig till e-lönespecifikation direkt via Internetbanken. Får du redan en lönespecifikation som e-lönespecifikation behöver du inte göra någon anmälan.

Är du kund i en annan bank anmäler du dig till Kivras digitala brevlåda på deras webbplats.

Kivra

Om du redan är ansluten till Kivra behöver du inte göra någonting för att få din e-lönespecifikation dit.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.