Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Styrande dokument

Danderyds kommun har, utöver åligganden enligt lag, en mängd styrande dokument.

Kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Nämndernas reglementen och delegationsordningar

Kommunfullmäktige styr nämnderna genom att fastställa reglementen. Varje nämnd antar själv sin delegationsordning.

Inträdesordning

Om både ledamot och ersättare för ett visst parti är frånvarande samtidigt, ska ersättare från ett annat parti kallas in som tjänstgörande enligt denna ordning.

Inträdesordning för ersättare

Partistöd och arvoden

Hot, våld och otillbörlig påverkan mot förtroendevalda

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för hur kommunen ska agera om en förtroendevald utsätts för hot, våld eller otillbörlig påverkan.

Riktlinjer för hantering av hot, våld och otillbörlig påverkan mot förtroendevalda

Revision, råd och bolag

Styrande dokument för kommunens revision, råd och bolag går att hitta här.

Styrdokument

Förtjänsttecken

Förtjänsttecken kan tilldelas förtroendevald som innehaft uppdrag som
ordinarie ledamot under viss tid.

Reglemente för förtjänsttecken

Samtliga styrdokument

Här finns samtliga styrande dokument, inklusive den kommunala författningssamlingen.

Styrdokument