Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Sammanträden

Följande sammanträdesdatum är beslutade för 2023.

 

2023

  jan feb mar apr maj jun aug sep okt nov dec

Kommun-fullmäktige

30 20 20 - 8 12 28 - 16

20+
23*

4
Kommun-
styrelsen
16 6 6 3, 24 29 19 - - 2,23 27 -
KSAU 23 13 - 3 15 8 - 18 9 13 11
KSFX 23 13 - 3 15 8 - 18 9 13 11
Kultur- och fritidsnämnden 31 - 21 - 2 13 - 5, 26 - 7 12
Miljö- och stadsbyggnads-nämnden 3 1 15 19 16 14 - 6 4 8 13
Socialnämnden 9, 23 13 22 - 3 14 - 4, 25 - 6 11
Tekniska
nämnden
2, 31 - 16 27 - 8 - 7, 26 26 30 -
Utbildnings-nämnden - 1 22 - 3 14 - 6, 27 - 8 13
Överförmyndar-
nämnden
- 15 - 19 - 7 - 6 25 - 13

* budgetfullmäktige

Med reservation för eventuella ändringar av mötesdatum.

Sammanträdeshandlingar

Kallelser, handlingar och protokoll till samtliga sammanträden i kommunfullmäktige och nämnderna ligger på Mötesportalen. Informationen på Mötesportalen kan ses av såväl allmänhet som förtroendevalda. Äldre handlingar från före detta byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden finns under separata länkar nedan.

Handlingar som är skyddade genom dataskyddsförordningen (GDPR) eller är sekretessbelagda kan endast ses av förtroendevalda, efter inloggning. Den skyddade informationen kommer du åt via appen Meetings+ på läsplattan.

Beslut och protokoll tillkännages på kommunens officiella anslagstavla efter justering, senast 14 dagar efter sammanträdet. Justerade originalprotokoll finns på förvaltningen, hör med din nämndsekreterare om du vill ta del av dessa.

Mötesportalen

F d byggnadsnämnden t.o.m. sept 2020

F d miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. sept 2020

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och börjar kl 18.30. Sammanträdena webbsänds och går att se både i realtid och efteråt. 

Webbsändningar kommunfullmäktige

Närvaro- och voteringssystem (inloggning)

Officiell anslagstavla

På den officiella anslagstavlan tillkännages justerade och personuppgiftsgranskade beslut och protokoll efter sammanträdet.

Officiell anslagstavla

Deltagande på distans

Ordförande kan tillåta distansdeltagande i ett sammanträde. För detta krävs särskilda skäl. Eventuellt distansdeltagande sker via verktyget Teams, som finns installerat på läsplattan.

Anvisning för dig som ska delta på distans

Läs mer om Teams

Hitta gamla ärenden

Här kan du hitta förteckningar över ärenden som har behandlats i kommunfullmäktige och nämnderna.