Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Utbildning och stöd

Hot och hat mot förtroendevalda

Hot och hat mot förtroendevalda är fortsatt ett stort problem nationellt. Det påverkar enskilda politiker i deras uppdrag och deras liv. Det påverkar vårt demokratiska system och gör det svårare att rekrytera förtroendevalda. SKR erbjuder information och utbildningar i ämnet.

Hot och hat mot förtroendevalda (SKR)

Trygg politiker är en enkel onlinebaserad gratiskurs kan du lära dig vilka risker som finns och hur de kan förebyggas. Kursen är gratis och tar endast 20-25 minuter att genomföra.

Trygg politiker

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för hur kommunen ska agera om en förtroendevald utsätts för hot, våld eller otillbörlig påverkan.

Riktlinjer för hantering av hot, våld och otillbörlig påverkan mot förtroendevalda

Utbildning i informationssäkerhet

Vi lever idag i ett informationssamhälle där information bearbetas, lagras och kommuniceras i större omfattning än tidigare. Det gäller även ditt arbetssätt som förtroendevald. Vet du hur du hanterar informationen på ett säkert sätt?

Utbildning i informationssäkerhet (MSB)

Nämndprocessen i Danderyds kommun

Nämndprocessen beskriver de steg vid hantering av ett ärende som behöver beslutas av ett politiskt organ såsom ett utskott, nämnd eller av kommunfullmäktige.

Nämndprocessen

Politikerns ordlista

Vanliga begrepp som du som förtroendevald stöter på.

Politikerns ordlista

Stöd till förtroendevalda

Kommuner är politiskt styrda organisationer där förtroendevalda har ansvar för beslut inom ett stort antal områden. SKR ger stöd i kommuners utveckling av den politiska styrningen.

Stöd till förtroendevalda (SKR)

Det här gör en kommun

En kommun får själv ta hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras invånare. Vad en kommun får och inte får göra regleras av kommunallagen. Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. De frivilliga verksamheterna som kommunerna åtar sig bestäms av de lokala politikerna.

Det här gör en kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.