Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

"Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i"

Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds kommuns vision beslutades av kommunfullmäktige 2017.

Strategiområden

Kommunens viljeinriktning, ambitionsnivå och krav på verksamheternas resultat uttrycks i mål på olika nivåer. Målen är kopplade till fem överordnade strategiområden:

  1. Hög kvalitet
  2. Stor valfrihet
  3. Hög attraktivitet
  4. Hög effektivitet
  5. Stark utveckling

Mer om kommunens vision

Nämndmål

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas mål. De olika målen går att läsa om i kommunens budget.

Budget 2024 och plan 2025–2026

Kommunens styrmodell

I Danderyds kommun syftar verksamhetsstyrningen till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose medborgarnas behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar.

Verksamhetsstyrning

Budget och uppföljning

Planeringsförutsättningar och direktiv till budget anger de ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet tre år framåt i tiden och inleder arbetet med budgetprocessen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. Uppsiktsplikten tar utgångspunkt i budget och flerårsplan, samt verksamhetsplan.

Varje styrelse och nämnd ska fortlöpande följa upp verksamheten inom sina ansvarsområden, både vad gäller verksamhet och ekonomi.

Budget och uppföljning

Nämndprocessen

Politiska beslut fattas i utskott, nämnder och kommunfullmäktige. Nämndprocessen beskriver den hantering som sker av ärenden där beslut behöver fattas på politisk nivå.

Nämndprocessen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.