Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Arvoden och ersättningar

Arvodena regleras av kommunens arvodesreglemente.

Om du ska yrka ersättning för förlorad arbetsinkomst, pension eller förmåner, fyll i blanketten nedan och lämna den till din nämndsekreterare.

Arvodesreglemente

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorade förmåner

Anmäl konto

Om du inte redan har anmält ett konto för utbetalning av arvoden så gör du det via länken nedan.

nordea.se/anmalkonto