Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Läsplatta och appar

Som förtroendevald i Danderyds kommun får du låna en läsplatta så att du kan läsa sammanträdeshandlingar.

Du har en vårdplikt för läsplattan och förbinder dig att följa nedanstående regler och styrdokument om informationssäkerhet. På läsplattan finns installerat apparna Meetings+ och RX-nämnd. Det är i dessa appar som du kommer åt nämndens handlingar. Fråga din nämndsekreterare vilken app som används för just din nämnd. På läsplattan finns även appen Teams som används vid digitala sammanträden. 

Läsplatta

Användning och regler

 • Läsplattan är avsedd att användas i samband med förtroendeuppdraget.
 • Då samtliga förtroendeuppdrag avslutas ska läsplattan omgående återlämnas till kommunen.
 • Det går inte att behålla och lösa ut läsplattan.
 • De appar/program som är förinstallerade av kommunen är de som ska användas.
 • Som förtroendevald företräder man kommunen och ska därför använda sig av ett sunt IT-beteende. Det är inte tillåtet att använda läsplattan för att nå pornografiskt, rasistiskt, diskriminerande eller stötande/olagligt material.

Vårdplikt

 • Kommunen har ingen försäkring som kan användas vid förlust/skada av läsplattan.
 • Ersättningsskyldighet uppkommer vid skada som beror på vårdslöst handhavande.
 • Vid förlust av läsplattan ska en polisanmälan göras omedelbart och meddelande skickas till kommunstyrelsen@danderyd.se 
 • Du är ansvarig för att läsplattan med programvaror uppdateras i enlighet med de anvisningar som Danderyds kommun meddelar.

Säkerhet och dataskydd

 • Koder och lösenord ska förvaras så att de inte blir åtkomliga för andra.
 • Läsplattan har ett förinställt lösenord för skärmlås som består av sex tecken. Du kan själv när som helst byta till ett egenvalt lösenord.

Personuppgiftsansvar för förtroendevalda.pdf

Utbildning i informationssäkerhet (MSB:s webbplats)

Support

Om du behöver tekniskt stöd med din läsplatta, kontakta IT-support.

it-support@danderyd.se

Så här hittar du till IT-support