Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Mål och processer

Vision och mål

"Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i" - så lyder kommunens vision. Den beslutades av kommunfullmäktige 2017 och ligger till grund för utveckling av mål och strategier.

Kommunens vision

Kommunens mål

Processer och styrning

Nämndprocessen

Nämndprocessen beskriver den hantering som sker av ärenden där beslut behöver fattas på politisk nivå.

Nämndprocessen

Budget

En ekonomi i balans är avgörande för kommunen. Här kan du läsa om budgetprocessen, ta del av senaste årsredovisningen samt se korta presentationer om ekonomiarbetet i Danderyd.

Budget

Övriga processer

Riktlinjer för ekonomistyrning (inkl. budgetprocess).pdf

Verksamhetsstyrning

Planerings- och uppföljningsprocessen