Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Sammanträden

Med reservation för eventuella ändringar av mötesdatum.

Sammanträdeshandlingar

Kallelser, handlingar och protokoll till samtliga sammanträden i kommunfullmäktige, nämnderna och kommunstyrelsens arbetsutskott ligger på Mötesportalen. Äldre handlingar från byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden finns under separata länkar nedan.

Handlingar som är skyddade genom dataskyddsförordningen (GDPR) eller är sekretessbelagda kan endast ses via apparna Meetings+ eller RX-nämnd, efter inloggning. Beslut och protokoll tillkännages på kommunens digitala anslagstavla efter justering, senast 14 dagar efter sammanträdet. Justerade originalprotokoll finns på förvaltningen, hör med din nämndsekreterare om du vill ta del av dessa.

Mötesportalen

Byggnadsnämnden t.o.m. sept 2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. sept 2020

Digitala sammanträden

Som en följd av coronapandemin har Danderyds kommun gått över till digitala sammanträden. Mötena hålls i verktyget Teams, som finns installerad på din läsplatta.

Anvisning för dig som ska delta på distans

Läs mer om Teams

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna och börjar kl 19.00. Under pandemin är sammanträdena digitala, men normalt hålls de i Banérsalen på Djursholms slott. Sammanträdena webbsänds och går att se både i realtid och efteråt. 

Webbsändningar kommunfullmäktige

Anslagstavla

På anslagstavlan tillkännages justerade och personuppgiftsgranskade beslut och protokoll efter sammanträdet.

Anslagstavlan