Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Fritidshem

På Enebybergs skola finns det fritidshem för elever i årskurs F-3 och för elever i årskurs 4-6.

Samarbete mellan fritidshem och skola

Att erbjuda barnen inspirerande, utvecklande och kreativ tid med olika aktiviteter är centralt i vår verksamhet. Fritidshemmens verksamhet strävar mot att gynna elevernas utveckling, lärande och välbefinnande. All personal arbetar utifrån läroplanens mål.

Forskning visar att framgångsrika skolor har en organisation där fritids och skola arbetar tillsammans. Med samlad skoldag kan alla elever få tillgång till fritidshemspedagogiken, vilket innebär att man lär med andra sinnen än vid skolbänken. Lär man sig om skalor och ritningar i matematiken, så kan eleverna till exempel följa upp det med att bygga en modell på fritids. Läser man en bok på svenskan kan berättelsen bli en teater.

Vårt arbetssätt

·       Vi presenterar för elever och föräldrar vad vi gör och varför
·       Vi skapar och fördjupar goda relationer och samspel i grupp
·       Barnen erbjuds ett val av aktiviteter där de kan utgå från sina intressen
·       Vi arbetar med språkutvecklande aktiviteter
·       Varje barn uppmuntras att upptäcka både sin omgivning och sig själv som individ

Kontakt

Brage fritids, 08-568 916 31
Brage åk 4-6, 08-568 916 32
Eneby Gul, 08-568 913 33
Eneby Blå, 08-568 913 35
Eneby Röd, 08-568 913 36
Haga Turkos, 08-568 913 31
Haga Lila, 08-568 916 82
Paviljongen FA och FB 08-568 916 84
Paviljongen FC och FD 08-568 916 83