Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Föräldrarsamverkan  och föräldraföreningen (EFF)

Med samverkan och rätt förväntningar på varandra når vi längre!

Föräldrasamverkan

På Enebybergs skola sker en samverkan mellan hem och skola. I första hand med ert barns lärare eller pedagog på fritidshemmet, men även andra forum, där ni föräldrar bidrar med underlag, engagemang och dialog för fortsatt utveckling av verksamheten.

På skolan finns ett skolråd med föräldrarepresentanter från varje klass som vid skolrådsmöten träffar skolledningen. Skolrådet träffas några gånger per termin och där sker en fördjupad dialog kring aktuella och verksamhetsöverskridande frågor. Andra återkommande forum är:

- Utvecklingssamtal (1ggr/termin)

- Föräldramöte (1ggr/läsår)

Enebybergs skolans föräldraförening (EFF)

EFF jobbar aktivt för att ge alla barn en trygg uppväxt- och inlärningsmiljö samt genomför aktiviteter som gynnar barnen på både kort och lång sikt. EFF har två arbetsgrupper, en som arbetar med att lösa de kortsiktiga frågorna och en som arbetar med de långsiktiga utmaningarna.

Insamlingen av pengar sker genom medlemsavgiften samt det vi kallar skolans roliga kväll. Pengarna som EFF samlar in går oavkortat till aktiviteter för eleverna i Enebybergs skolor, tex författarbesök, studiebesök, danskurs, bidrag till sexornas bal, utflykter, utrustning till skolgårdarna mm. 

EFF strävar mot att öka förståelsen mellan föräldrar, elever och skolan.

Till alla föräldrar i Enebybergs skola

– Vi vill ha dig som medlem i Enebybergs Föräldraförening!

Medlemskapet kostar 150 kr per familj men det finns inget som hindrar att bidra med ett större belopp. Betalning sker till Bankgiro 5440-5030 eller Swish 0707466905 (Peder Gyllenberg). Skriv efternamn och klassbeteckning.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Enebybergs Föräldraförening

Kontakt - EFF

E-post: enebybergsff@gmail.com