Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Föräldrarsamverkan  och föräldraföreningen (EFF)

Med samverkan och rätt förväntningar på varandra når vi längre!

Föräldrasamverkan

På Enebybergs skola sker en samverkan mellan hem och skola. I första hand med ert barns lärare eller pedagog på fritidshemmet, men även andra forum, där ni föräldrar bidrar med underlag, engagemang och dialog för fortsatt utveckling av verksamheten.

På skolan finns ett skolråd med föräldrarepresentanter från varje klass som vid skolrådsmöten träffar skolledningen. Skolrådet träffas 1-2 ggr per termin och där sker en fördjupad dialog kring aktuella och verksamhetsöverskridande frågor. Andra återkommande forum är:

- Utvecklingssamtal (1ggr/termin)

- Föräldramöte (1ggr/läsår)

Enebybergs skolans föräldraförening (EFF)

EFF jobbar aktivt för att ge alla barn en trivsam skoldag samt arbetar med olika fokusfrågor som kan vara aktuella, idag trafikmiljön samt planerad renovering och tillbyggnad. EFF strävar även mot att öka förståelsen mellan föräldrar, elever och skolan.

Insamlingen av pengar sker genom medlemsavgiften (läsårsvis) samt det vi kallar skolans roliga kväll. Pengarna som EFF samlar in går oavkortat till aktiviteter för eleverna i Enebybergs skolor, det kan handla om författarbesök, studiebesök, danskurs, bidrag till sexornas avslutningslunch, utflykter, utrustning till skolgårdarna mm. 

Till alla föräldrar i Enebybergs skola

– Vi vill ha dig som medlem i Enebybergs Föräldraförening!

Medlemskapet kostar 150 kr per familj men det finns inget som hindrar att bidra med ett större belopp. Betalning enligt nedan, ange Efternamn och klassbeteckning

Bankgiro: 5440-5030

Swish: 1235590955 

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Enebybergs Föräldraförening

Kontakt - EFF

E-post: enebybergsff@gmail.com