Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Från värdegrund till vision

Enebybergs skola - Det självklara förstavalet när föräldrar och elever gör sitt skol och omsorgsval

Värdegrund

Verksamheter behöver vissa uttalade förväntningar (värderingar och normer) för att ge vägledning och riktning till våra attityder och vidare beteenden. Värdegrundens syfte är att skapa förutsättningar för var och en att bidra till en god arbetsmiljö, detta finns beskrivet för såväl elever som medarbetare.

Värdegrund på Enebybergsskola (elever):

  • Tar vi ansvar för våra rättigheter och skyldigheter.
  • Tar vi ansvar för vårt skolarbete och lärande samt för att vara en god kamrat och medmänniska.
  • Är diskrimineringar och kränkningar oacceptabla.
  • Följer vi regler, rutiner och överenskommelser.
  • Är alla unika och det är ok att vara olika.
  • Skapar vi tillsammans ett gott klimat som präglas av ordning, trygghet och studiero samtidigt som vi hjälper varandra att lyckas.

Trygghet och studiero - Värdegrund & Ordningsregler

Förväntansdokument - Hem och Skola

Verksamhetens mål

Inför varje läsår har nya erfarenheter och observationer gjorts, förutsättningar förändrats och analyser av resultat uppföljningar genomförts. Utifrån detta har slutsatser dragits om såväl styrkor, utvecklings- eller fortsatt prioriterade områden.

Målsättningar upprättas/uppdateras och för att nå dessa utformas aktiviteter, forum och processer där både individen, gruppen verksamheten i sig har sin funktion.

Verksamhetsidé

Vadet i det vi gör som tar oss dit vi önskar, en riktning och ett fokus i vårt uppdrag i linje med skolans styrdokument och kommunens vision. 

Med lust att lära - handlar om att eleverna nu och i framtiden ska känna:

- Jag vill … - Jag kan… - Jag vågar

Vision - Danderyds kommun

Det starkt önskvärda och framtida tillståndet för organisationen, nästan nåbar - nästan ouppnåbar. Det finns bara en vision, Danderyd kommuns. Det är mot denna de lokalt utformade stegen oav tar sikte mot.