Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Vision och värdegrund

Skolans vision är ”Lust att lära för framtiden”.

Visionen handlar om att eleverna nu och i framtiden ska känna:

  • jag kan
  • jag vill
  • jag vågar

Livslångt lärande

Vi betonar motivationen i lärandet och vill bidra till livslångt lärande och en stark läridentitet. Vi vill att eleverna ska stå väl rustade inför framtida liv.

Elevperspektivet centralt

Vår intention är att alla är delaktiga och tillsammans kan bidra, lära av varandra och vara stolta över sitt lärande och skolan. Vi har höga förväntningar på våra elever. Vi vill skapa goda relationer vid varje möte. Hos oss är elevperspektivet centralt. Vi arbetar aktivt för ett bra klimat och goda relationer. All personal utgör en tillgång i skolans främjande och förbyggande värdegrundsarbete med nolltolerans mot kränkande behandling och trakasserier.