Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Systematiska kvalitetsarbetet (SKA)

Kvalitetsredovisning och verksamhetens mål

Inför varje läsår har nya erfarenheter och observationer gjorts, förutsättningar förändrats och analyser av resultat uppföljningar genomförts.

Utifrån detta har slutsatser dragits om såväl styrkor, utvecklings- eller fortsatt prioriterade områden.

Det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras och sammanställs årligen i en kvalitetsredovisning.

Kvalitetsredovisning 2021-2022.pdf

Material för jämförelser i övrigt hittar du här:

Danderyds kommun

Våga visa

Val av skola

Skolverket - Skolutveckling och statistik

Skolverket – Utbildningsguiden