Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Om Enebybergs skola

Välkommen till Enebybergs skola, till våra skickliga pedagoger och fantastiska elever.

Verksamhetsbeskrivning

Vi är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6 som ligger i ett lugnt villaområde i Danderyds kommun. Här arbetar ca. 670 st elever och 90 st vuxna.

Verksamheten bedrivs i byggnaderna Brage, Haga och Paviljongen samt Eneby som ligger i nära anslutning till varandra. I anslutning till lokalerna finns skolgårdar som erbjuder möjlighet till lek, rörelse och trevligt umgänge för att samla kraft till lärande under hela skoldagen.

Skolan har två matsalar och ett tillagningskök som serverar en näringsriktig lunch och mellanmål varje dag. Undervisningen i de praktiska ämnen bedrivs främst i olika ämnessalar för slöjd, musik samt idrott och hälsa, på enheten finns också ett skolbibliotek. 

Verksamheten utformas och utvecklas i riktning mot kommunens vision utifrån den gemensamma värdegrunden, verksamhetens mål och verksamhetsidén:

Med lust att lära - handlar om att eleverna nu och i framtiden ska känna:

- Jag vill … - Jag kan… - Jag vågar

Goda resultat och rätt förväntningar

På Enebybergs skola har vi mycket goda studieresultat och hög andel behöriga medarbetare. Vi har väl fungerande rutiner för vårt kvalitetsarbete, något skolan genom åren också har fått utmärkelser för. Detta gäller såväl det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som vår utvecklingsprocess mot kommunens vision utifrån den gemensamma värdegrunden och rätt förväntningar på varandra (hem och skola).

- Du som elev kan förvänta dig att vi bemöter dig med respekt, skapar förutsättningar för en god lärandemiljö och hjälper dig att nå de kunskaper du behöver. 

-Du som förälder kan förvänta dig att vi gör vårt yttersta för att ditt barn ska ha en trivsam och lärorik skoldag och utvecklas så långt som möjligt.

Ta del av informationen i denna folder för att få en snabb överblick av verksamheten.

Förväntansdokument - Hem och Skola