Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Om Enebybergs skola

Välkommen till Enebybergs skola, till våra skickliga pedagoger och fantastiska elever.

Verksamhetsbeskrivning

Enebybergs skola är en kommunal skolenhet för elever i förskoleklass till åk 6. Verksamheten bedrivs i tre olika huvudbyggnader (Brage, Eneby och Haga) som finns i anslutning till varandra i ett lugnt och trivsamt villaområde i Danderyds kommun. Hos oss arbetar ca. 630 st elever och 90 st vuxna.

I anslutning till lokalerna finns skolgårdar som erbjuder möjlighet till lek, rörelse och trevligt umgänge för att samla kraft till lärande under hela skoldagen.

Skolan har två matsalar och ett tillagningskök som serverar en näringsriktig lunch och mellanmål varje dag. Undervisningen i de praktiska ämnena bedrivs främst i olika ämnessalar för slöjd, musik samt idrott och hälsa, på enheten finns också ett skolbibliotek. 

Verksamheten utformas och utvecklas i riktning mot kommunens vision utifrån den gemensamma värdegrunden, verksamhetens mål och skolans verksamhetsidé:

Med lust att lära - handlar om att eleverna nu och i framtiden ska känna:

- Jag vill … - Jag kan… - Jag vågar

Goda resultat och rätt förväntningar

På Enebybergs skola har vi mycket goda studieresultat och hög andel behöriga medarbetare. Vi har väl fungerande rutiner för vårt kvalitetsarbete, något skolan genom åren också har fått utmärkelser för. Detta gäller såväl det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) som vår utvecklingsprocess mot kommunens vision utifrån den gemensamma värdegrunden och rätt förväntningar på varandra (hem och skola).

- Du som elev kan förvänta dig att vi bemöter dig med respekt, skapar förutsättningar för en god lärandemiljö och hjälper dig att nå de kunskaper du behöver. 

-Du som förälder kan förvänta dig att vi gör vårt yttersta för att ditt barn ska ha en trivsam och lärorik skoldag och utvecklas så långt som möjligt.

Informationsfolder om Enebybergs skola 2024

Förväntansdokument - Hem och Skola

 

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller för barn och elever som är inskrivna i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Danderyd kommun - Klicka här!