Till innehållet
Översätt

Choose language in the dropdown below:

Slottets historia

Teckning av slottet från 1800-talet.
Teckning av slottet från 1600-talet.
Slottet 1959.
Suecia Antiqua Djursholm.
Djursholms slott huserade Djursholms samskola fr.o.m. grundandet 1891-1910.

Djursholms slott har anor från 1400-talet men fick först på 1600-talet slottet sitt nuvarande utseende. Slottet har varit allt från hem till adelsfamiljer till lantbruksskola och är idag kontor för Danderyds kommun.

På 1400-talet uppförde Nils Jönsson Oxenstierna på Frössvik ett stenhus på ön Gamla Djursholm. Genom giftermål kom Djursholm i början av 1500-talet i ätten Banérs ägo. Nils Eskilsson Banér lät troligen uppföra ett stenhus på slottets nuvarande plats. Svante Gustavsson Banér gav slottet dess nuvarande utseende på 1600-talet.

Stucktaket i stora salen utfördes på 1600-talet av Giovanni Anthoni och Hans Zauch, kända från Skokloster. Vid mitten av 1600-talet tillkom östra flygeln. Två flyglar omtalas först på 1730-talet.

1815 köptes godset av Gustaf Fredric Wirsén, som bland annat sänkte gavelröstena och försåg byggnaden med brutet tak. Under familjen Wirséns tid utvecklades godset till ett mönsterjordbruk med lantbruksskola under en tid på 1860-70-talen.

1889 förvärvades godset av Djursholms AB. Då genomfördes en restaurering och ombyggnad i romantisk holländsk renässansstil med svängda gavlar, frontespis, burspråk och falska ankarslutar. Slottet inrymde villakontor, skola, telefonstation och bostäder. I flyglarna fanns apotek och postkontor.

På 1960-talet företogs den senaste restaureringen under ledning av arkitekten Klas Fåhraeus. De romantiserande detaljerna togs då bort och byggnaden återfick i stort sitt utseende från den banérska epoken. I dag innehåller slottet förvaltnings- och sammanträdeslokaler för Danderyds kommun.

Bilder: Samfundet Djursholms Forntid och Framtid

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.