Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet inom Danderyds kommun är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som rör pensionärer.

Vilken funktion har rådet?

Kommunala pensionärsrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala pensionärsrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för pensionärer. Kommunala pensionärsrådet behandlar inga individärenden.

Hur leds rådet?

Pensionärsrådet består av består av utsedda ledamöter och ersättare från föreningarna. Socialnämnden utser åtta politiska ledamöter, varav en ordförande. Mandattiden är två år med början året efter val till kommunfullmäktige.

Representanter för andra kommunala nämnder, organisationer som bedriver verksamhet för pensionärer, kommunens tjänstemän och andra kan bjudas in till pensionärsrådets sammanträden.

Ordförande är sammankallande till möten. Ett arbetsutskott kan sammankallas för att bereda eller initiera ärenden till pensionärsrådet och skriva förslag till yttranden.

Rådets möten

Kommunala pensionärsrådet bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga.

Vårens sammanträden

Kommunala pensionärsrådet 15 februari

Kommunala pensionärsrådet 25 april

Har du förslag?

Kommunala pensionärsrådet har möten som är öppna för åhörare och välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör pensionärer och som rådet kan jobba vidare med. Förslagen skickas till ordföranden.

Kontaktpersoner och länkar

Ordförande Birgitta Lindgren (socialnämndens representant), (L) Birgitta.Lindgren@danderyd.se

Representanter KPR 2024.pdf

Protokoll

Protokoll, kallelser inför mötet och vissa andra möteshandlingar finns nedan.

Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, KPR

Uppdaterad: 2024-04-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.